FI EN

Finlands Akademi delar åter ut 50 miljoner euro för forskningsprofilering vid universitet

18.3.2016

Finlands Akademi har idag offentliggjort besluten om finansieringen för att stärka de finländska universitetens forskningsprofilering. Målet med finansieringen – som utlystes för första gången i fjol – är att stödja universiteten så att de kan profilera sig inom utvalda fokusområden. Den totala finansieringen uppgår till 50 miljoner euro.

I sina ansökningar presenterade universiteten förslag till sådana profileringsåtgärder som ska stärka deras strategiska och ofta mångvetenskapliga forskningsområden. 12 av de 14 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringssummorna varierar mellan 599 000 euro och 12 miljoner euro. Finansieringen beviljas för fyra år.

Varje universitet fick lämna in en ansökan. I sina ansökningar skulle universiteten presentera sina profileringsåtgärder inom utvalda fokusområden. Finlands Akademi fattar besluten utgående från den internationella bedömningspanelens utlåtande.

Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel som även intervjuade universitetens ledning.

”Med profileringsfinansieringen kan universiteten bättre utveckla sin verksamhet. Vi ser redan nu att förra årets finansieringsomgång har hjälpt universiteten att identifiera sina starka forskningsområden. I ansökningarna presenterade de mångsidiga och idérika infallsvinklar och samarbetsprojekt. Det har varit intressant att se hur unika och lovande flera av de finländska universitetens fokusområden är och hur universiteten betraktar deras arbetsfördelning och samarbetsmöjligheter”, skriver panelen i sin rapport.

Panelen bestod av experter (rektorer, vice rektorer och motsvarande) från europeiska universitet med mångsidig och ingående erfarenhet av forskningsfrämjande universitetsreformer. Tre av panelens sex medlemmar deltog också i bedömningen av förra årets ansökningar.

Panelen bedömde ansökningarna och intervjuade universitetsledningen. Bedömningen och intervjuerna utgjorde grunden för panelens utlåtande. I bedömningen fästes uppmärksamhet vid bredden och klarheten av de utvalda lösningarna, planerna för hur man skulle uppnå den internationella nivån inom forskningen samt universitetens åtagande till att profilera sig och stärka forskningens kvalitet.

Bland årets förslag till profileringsåtgärder framträdde samhällsvetenskaperna och humaniora särskilt tydligt.

Mer information:

  • Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 029 415 9472
  • Riitta Maijala, direktör, Finlands Akademi, tfn 029 533 5114, fornamn.efternamn(at)aka.fi     

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 18.3.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »