FI EN

Finlands Akademi: 38 miljoner euro till forskning inom naturvetenskap och teknik

10.6.2016

Finlands Akademi har beslutat att bevilja omkring 38 miljoner euro till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen beviljas av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inom bidragsformen akademiprojektsbidrag. Sammanlagt är det 91 projekt som finansieras och finansieringstiden är i regel fyra år. Konsortieprojektens andel av de finansierade projekten var 31 procent. Forskningsrådet behandlade sammanlagt 541 ansökningar om akademiprojektsbidrag som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2015.

Beviljandegraden var 17 procent och den genomsnittliga finansieringen uppgick till ca 420 000 euro per projekt. Den finansiering som beviljas i form av akademiprojektsbidrag har inte ökat i samma takt som antalet ansökningar under de senaste åren. Forskningsrådet har därför varit tvunget att minska på finansieringssummorna.

Den viktigaste utgångspunkten för forskningsrådets beslut är att uppnå högsta möjliga vetenskapliga kvalitet. Forskningsrådet fäste också uppmärksamhet vid vetenskapens förnyelse och forskningens eventuella effekter och genomslag. Forskningsrådets mål är att stödja forskning inom naturvetenskap och teknik på så bred front som möjligt. Populära teman i de finansierade projekten är bl.a. energi, klimatet, bioekonomi och digitalisering.

Exempel på finansierade projekt:

Biträdande professor Mari Lundström (Aalto-universitetet) beviljades bidrag för projektet NoWASTE, som ska undersöka hur man effektivt kan extrahera ut och ta tillvara värdefulla metaller från olika avfallsströmmar. Ett ytterligare mål är att undersöka hur man kunde utnyttja avfallsströmmar för att ta fram funktionella ytmaterial t.ex. med vattenbortstötande egenskaper.

Docent Jussi Paatero (Meteorologiska institutet), forskare Kaarle Kupiainen (Finlands miljöcentral), docent Jarkko Tissari (Östra Finlands universitet) och docent Sirkku Manninen (Helsingfors universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för ett gemensamt projekt där de ska undersöka hur den ökande ekonomiska verksamheten i Arktis inverkar på utsläppen av sot och klimatet i regionen. Inom projektet kommer forskarna bl.a. att utreda hur stor andel av sotutsläppen i luften och snön som orsakas av skeppsfart. Ett ytterligare mål är att analysera hur sotet i luften och snön kommer att inverka på klimatet under de kommande 50 åren. Forskningens resultat kan utnyttjas i Arktiska rådets förhandlingar om olika sätt att främja den ekonomiska utvecklingen av det arktiska området utan att äventyra områdets förmåga att kyla klimatet.

Professor Tuomo Sainio (Villmanstrands tekniska universitet) beviljades bidrag för ett forskningsprojekt som ska undersöka nya funktionella livsmedel. Projektet går ut på att producera oligosackarider ur betaglukan, en sorts fiber som fås t.ex. från havre. Målet är alltså att ta fram hälsofrämjande funktionella livsmedel.

Professor Jari Saramäki (Aalto-universitet) beviljades bidrag för att forska kring individers och populationers digitala dygnsrytmer med hjälp av omfattande data såsom anonymiserade uppgifter om mobiltelefonsamtal. Forskningens mål är att öka vår förståelse av de faktorer som inverkar på människors digitala dygnsrytmer, t.ex. användningen av mobilapplikationer under olika tider på dygnet. Saramäki ska dessutom analysera bl.a. skillnaderna mellan människors dygnsrytmer i landsbygden och städer samt hur sömnrytmen förändras med åldern. Resultaten kan utnyttjas för att skissa upp olika hälsofrämjande applikationer, t.ex. algoritmbaserade applikationer för att följa oregelbunda förändringar i dagsrytmen hos patienter inom öppenvården.

Mer information

 • lista över finansierade projekt
 • vetenskapsrådgivare Sami Heinäsmäki, tfn 0295 335 045
 • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054
 • vetenskapsrådgivare Outi Oila, tfn 0295 335 086
 • vetenskapsrådgivare Antti Väihkönen, tfn 0295 335 140
  E-postadresser: fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 10.6.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »