FI EN

Fem mångvetenskapliga projekt får finansiering för Antarktisforskning

26.9.2016

Finlands Akademi har idag fattat besluten om finansieringen för Antarktisforskning. Finansieringen utdelas vart tredje år i syfte att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom Antarktisforskningen. I enlighet med strategin för finsk Antarktisforskning (2014) är meningen att stödja interaktiv och mångvetenskaplig forskning.

Pengarna utlystes i samband med Akademins aprilutlysning 2016. Total inkom 17 ansökningar och finansiering beviljades till fem projekt. Den sammanlagda finansieringen uppgår till ca två miljoner euro. Samtliga av de finansierade projekten genomförs i internationellt samarbete.

Finansierade projekt:

Finland ratificerade Antarktisfördraget år 1984 och grundade forskningsstationen Aboa år 1988. År 1989 blev Finland konsultativ part i Antarktisfördraget, vilket förutsätter betydande vetenskaplig forskning på Antarktis. Det är Finlands Akademi som för sin del svarar för den finländska Antarktisforskningens finansiering.

Mer information

  • lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Outi Oila, tfn 0295 335 086, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »