FI EN

FA finansierar akademiforskare inom naturvetenskap och teknik med 9,6 miljoner euro

11.5.2016

Finlands Akademi har beslutat att bevilja 9,6 miljoner euro i finansiering för anställningar som akademiforskare inom området naturvetenskap och teknik. Beslutet, som fattades av Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik, innebär att man kan finansiera 22 femåriga anställningar som akademiforskare. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2015. Till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inkom sammanlagt 238 ansökningar om bidrag för anställning som akademiforskare. Beviljandegraden var omkring nio procent. Andelen kvinnor som beviljades bidrag var 18 procent, likaså andelen utländska sökande.

Toppforskare inom maskinteknik och materialvetenskap

Forskningsrådet mottog högklassiga ansökningar inom flera forskningsområden, särskilt inom materialvetenskap och -teknik samt maskin- och produktionsteknik. Under bidragsperioden förväntas forskarna uppnå betydliga vetenskapliga genombrott och etablera sig inom den finländska vetenskapsvärlden.

Exempel på nya akademiforskare:

TkD Timo Saksala från Tammerfors tekniska universitet bedriver forskning kring avancerad bergborrningsteknik. Vid traditionell bergborrning utnyttjar man enbart mekanisk brytning. Exempel på ny bergborrningsteknik är bl.a. borrning med hjälp av mikrovågar och vattenstrålar. Saksala ska utveckla en modell för dessa nya borrningsmetoder som kan ha stor vetenskaplig och praktisk betydelse. Forskningens resultat kan också utnyttjas av de industriella aktörer som tillverkar borrutrustning.

TkD Veikko Sariola från Aalto-universitetet utvecklar material och ytor som kan utnyttjas för att fabricera mjuka robotar för bl.a. kirurgiska syften. Sariolas utnyttjar t.ex. olika gummin och biomaterialer. Han studerar ytmaterialer som imiterar t.ex. geckoödlors speciella fötter och fästförmåga. Sariola ska fabricera sensorer rakt på robotarnas ytor och säkerställa biokompabiliteten med både in vitro- och in vivo-metoder.

FD Vivek Sharma från Helsingfors universitet undersöker hur biologiska ”nanomaskiner”, såsom proteiner och DNA, fungerar. Sharmas forskning, som hör till beräkningsbiofysikens område, har som mål att förstå vad som händer då dessa naturliga molekylära maskiner drabbas av funktionsfel samt hur man kan korrigera felen. Forskningens resultat kan bidra till att utveckla nya behandlingsmetoder mot sådana sjukdomar som dessa defekta biomaskiner orsakar.

TkD Johanna Virkki från Tammerfors tekniska universitet utvecklar nya typer av kroppsburna fuktighets- och töjningssensorer. Hon ska ta fram antenner och kopplingar som kan integreras i textiler och som fabriceras med hjälp av 3D-utskrivna materialer och elektriskt ledande trådar. De utvecklade sensorerna kan utnyttjas bl.a. inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan finländska, kinesiska och japanska forskare.

Mer information

  • lista över finansierade akademiforskare
  • vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, tfn 0295 335 010, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Anna Kalliomäki, tfn 0295 335 035, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 11.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »