FI EN

Engagerande inlärningssituationer uppmuntrar elever att välja naturvetenskapliga karriärer

12.2.2016

I undervisningen i naturvetenskap borde man fästa uppmärksamhet vid både inlärningssituationen och undervisningsinnehållet. På detta sätt kunde en större andel av i synnerhet flickorna bli intresserade av naturvetenskaper.

Observationerna anknyter till ett femårigt forskningsprojekt som beviljats finansiering av Finlands Akademi och som fokuserar på hur man skapar engagerande inlärningssituationer (Crafting Optimal Learning in Science Environments). Projektets andra finansiär är amerikanska National Science Foundation. I projektet samarbetar de finländska forskarna Katariina Salmela-Aro och Jari Lavonen med kollegorna Barbara Schneider och Joe Krajcik från Michigan State University i USA.

I Finland och USA har man följt med hundratals gymnasieelever genom att fråga dem vad som engagerar respektive stressar dem på fysik-, kemi- och biologilektionerna. Materialet har insamlats med mobiltelefoner. Utifrån resultaten kan eleverna indelas i fyra grupper: engagerade, engagerade men trötta, exponerade för utmattning och utmattade.

Flickorna får ofta bättre betyg i naturvetenskapliga ämnen än pojkarna, men enligt undersökningen litar de mindre på sin förmåga än pojkarna. Att kvinnor trots framgång i skolan inte väljer naturskapliga karriärer kan bero på erfarenheter av sociala situationer och emotionella faktorer i klassrummen.

Flickorna upplever mer stress än pojkarna på lektionerna i naturvetenskap. Engagemang är inte heller enbart något positivt: ungefär var fjärde gymnasieelev i Finland upplever samtidigt engagemang och utmattning som är starkare än i genomsnitt.

”Att bli engagerad är inte alltid en positiv upplevelse utan kan också vara en mycket krävande upplevelse för en del studerande. Det är viktigt att samtidigt undersöka positiva och negativa aspekter relaterade till upplevelser i klassrummet”, konstaterar professor Katariina Salmela-Aro.

Det behövs mer forskning i hur man skapar optimala inläsningssituationer. Lärarna har normalt inte fått utbildning i hur man balanserar intresset, kunskaperna och utmaningarna relaterade till stressen och ångesten, av vilka det också krävs en viss mängd för att man ska lära sig på ett optimalt sätt. Eleverna känner sig säkra och lyckliga när utmaningarna och den egna kompetensen är i balans. Det behövs ny forskning i hurdana situationsbundna faktorer som inverkar på om eleverna upplever utmaningarna vara engagerande eller belastande.

”Optimala inlärningssituationer inbegriper utmaningar. Eleverna behöver utmaningar för att bli engagerade. Att klara av utmaningar skapar en bro till engagemang och intresse för vetenskaper. Nu undersöker vi särskilt hur naturvetenskaplig projektbaserad undervisning engagerar unga”, säger Salmela-Aro.

När undervisningen är projektbaserad jobbar eleverna som yrkesutbildade forskare.

”Forskningen visar att elever inte kan lära sig naturvetenskapliga begrepp utan att de förbinder sig till vedertagen praxis inom området. Men de kan inte heller lära sig praxis utan att först lära sig begreppen. Inlärningen grundar sig på att eleverna löser problem, fattar beslut, förklarar naturliga fenomen och kopplar ihop gamla och nya begrepp och principer”, förklarar Jari Lavonen.

Under 70 procent av 15-åringarna i Finland klassificerades som lyckliga i Pisa-undersökningen 2012. Med detta resultat placerade sig Finland på den 60:e platsen bland 65 länder.  Även andra undersökningar visar att finländska skolelever har allt mer negativa känslor av otillräcklighet, utmattning och cyniskhet.

Enligt en färsk OECD-rapport från 2015 är intresset för naturvetenskapliga områden nästan lägst bland OECD-länderna. I en färsk PISA-rapport (OECD 2016) konstaterades dessutom stora skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och infödda elever – bland OECD-länderna var skillnaderna var störst i Finland.

Mer information:

Läs mer om forskningen (Michigan State Universitys webbplats)

Artikelreferenser:

Katariina Salmela-Aro et al.: Integrating the light and the dark sides of student engagement using person-oriented and situation-specific approaches, Learning and Instruction (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.01.001

Barbara Schneider et al.: Investigating Optimal Learning Moments in U.S. and Finnish Science Class. Journal of Research in Science Teaching (2015), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21306/abstract

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Tuula Toivio
informatör
tfn 0295 335 156
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.2.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »