FI EN

Effekten av hjärngymnastik mindre än man hittills trott

23.8.2016

Arbetsminnet hos många vuxna försämras gradvis till följd av hjärnsjukdomar eller senast i samband med åldrandet. Det har blivit allt mer populärt att träna arbetsminnet med hjälp av olika datorprogram och appar. Forskningen visar dock att hjärngymnastik har mindre effekt på arbetsminnet än man hittills har trott.

”Arbetsminnet är som ett slags mentalt skrivbord. Där finns de saker man tänker på eller behandlar vid en given tidpunkt. Arbetsminnet är också en flaskhals för människans förmåga att hantera information, för det har begränsad kapacitet”, säger psykologieprofessor Matti Laine vid Åbo Akademi.

Inom ett projekt som leds av Laine med finansiering från Finlands Akademi undersöks möjligheterna att öva upp vuxna människors arbetsminne. Akademiprojektets forskningsgrupp har testat påståendet att arbetsminnet kan förbättras genom minnesträning. Testerna visar att hjärngymnastiken har mycket begränsad effekt.

”Träningstesterna som vi har utfört och en ännu opublicerad meta-analys visar att de positiva effekterna av att träna arbetsminnet i huvudsak begränsar sig till en förbättring av prestationen i uppgifter som liknar träningsuppgifterna”, säger Anna Soveri, forskare i projektet.

Inga bevis på nyttan med minnesträningsprogram

Ett fungerande arbetsminne är en förutsättning för att vi ska kunna fungera i vardagen. Tack vare arbetsminnet kan vi till exempel utföra huvudräkning eller skriva ned ett telefonnummer vi just fått höra. Under de senaste åren har intresset för att öva upp intellektuella funktioner och särskilt då arbetsminnet ökat märkbart. Hjärngymnastikprogram av olika slag har blivit en världsomspännande business, men samtidigt har de också blivit föremål för allt skarpare kritik från forskningen.

Tidigare forskning visade att övningar på dator med uppgifter som gradvis ökade i svårighetsgrad kunde förbättra prestationerna, inte bara med arbetsminnet, utan också i intelligenstest. Enligt Laine och Soveri däremot finns det inga tillförlitliga bevis för att man skulle kunna öka arbetsminnets allmänna kapacitet, förbättra intelligensen eller göra det dagliga livet smidigare genom att öva upp arbetsminnet.

”I ljuset av våra forskningsresultat finns det anledning att ta de kommersiella hjärngymnastikprogrammens löften med en nypa salt. I USA har det redan förekommit ett fall där ett företag har fått betala miljoner dollar i böter för ogrundade löften om ett hjärngymnastikprogram”, säger Laine.

Forskning ger effektivare träningsmetoder

Trots att nyttan med att försöka öva upp arbetsminnet är begränsad i nuläget är det ändå viktigt att forska i de faktorer som påverkar träningsresultatet. Laine och hans forskargrupp letar efter faktorer som förutsäger goda träningsresultat och bestående nytta.

”Det är värt att forska vidare i hur träning påverkar arbetsminnet. Också små positiva förändringar kan vara betydelsefulla för dem som har problem med arbetsminnet”, säger Laine.  

Mer information

  • professor Matti Laine, Åbo Akademi, tfn 02 215 3442, matti.laine(at)abo.fi
  • forskaren Anna Soveri, Åbo Akademi, tfn 02 215 3436, anna.soveri(at)abo.fi    

Finlands Akademi, kommunikationen,
Hanna Talikka
hanna.talikka(at)aka.fi
029 5335 048

 

 

Senast ändrad 23.8.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »