FI EN

Datormodellering prognostiserar artrosens förlopp

26.5.2016

Biträdande professor vid Östra Finlands universitet Rami Korhonen har studerat datormodellering för att prognostisera och förebygga utvecklingen av artros. Han har fått forskningsfinansiering av Finlands Akademi och europeiska forskningsrådet ERC.

”De nuvarande bilddiagnostiska metoderna såsom röntgenbildtagning eller magnetkameraundersökning erbjuder information endast om avsmalning av ledspringan eller om ledbroskets tjocklek och egenskaper. Bedömningen av hur den individuella patientens artros framskrider är dock svår och subjektiv”, säger Korhonen.

Resultaten från Korhonens forskningsgrupp publicerades tidigare i år i tidskriften Scientific Reports. Under studien utvecklades en metod som baseras på datormodellering och som använder den information som har erhållits från magnetundersökning av knäet för bedömning av hur artros i knäleden kommer att framskrida hos den individuella patienten.

”Metoden baseras på de ledkrafter som uppstår vid fysiologisk belastning och som simulerades med hjälp av datormodellering som baserades på elementmetoden. Grundtanken var att kumulativa krafter som överstiger ett visst gränsvärde och som uppstår under gång hos överviktiga personer orsakar lokal nedbrytning i knäets ledbrosk”, berättar Korhonen.

De värden för utvecklingen av artros hos individuella patienter som erhållits genom datormodelleringen validerades med hjälp av fyra års uppföljningsdata. I den normalviktiga patientgruppen förekom inte artros under uppföljningsperioden, medan artros utvecklades i betydande grad i den överviktiga patientgruppen både enligt datormodellen och enligt prov.

Metoden kan i framtiden erbjuda ett nytt slags redskap för prognostisering av artrosens utveckling hos individuella patienter.

”Den utvecklade metoden skulle kunna utnyttjas för att uppskatta t.ex. överviktens effekt på ledernas framtida kondition eller bedöma effekten av kirurgiska ingrepp såsom reparation av korsband på utvecklingen av artros. Med hjälp av datormodellen skulle man till slut försöka finna den bästa möjliga behandlingsmetoden för att förebygga utvecklingen av artros”, säger Korhonen.

Mer information

  • biträdande professor Rami Korhonen, Östra Finlands universitet, tfn 040 355 3260, rami.korhonen@uef.fi

Artikeln i tidskriften Scientific Reports: Mononen ME, Tanska P, Isaksson H, Korhonen RK. A Novel Method to Simulate the Progression of Collagen Degeneration of Cartilage in the Knee: Data from the Osteoarthritis Initiative. Sci Rep. 2016 feb 24;6:21415. doi: 10.1038/srep21415.

www.nature.com/articles/srep21415      

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Tuula Toivio
tfn 0295 335 156
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.6.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »