FI EN

48 projekt inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning får akademiprojektsbidrag

3.6.2016

Finlands Akademi har beslutat att bevilja akademiprojektsbidrag till 48 projekt inom området kultur- och samhällsvetenskaplig forskning. Bland dessa projekt finns åtta konsortier där forskning bedrivs vid flera olika organisationer. I de akademiprojekt som finansieras av forskningsrådet för kultur och samhälle arbetar främst forskare med doktorsgrad. I Akademins septemberutlysning 2015 mottog forskningsrådet totalt 415 ansökningar om akademiprojektsbidrag. Beviljandegraden var 11,6 procent. Forskningsrådets finansiering inom bidragsformen uppgår till nästan 24,5 miljoner euro.

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja den finländska forskningens internationella kvalitet samt att stärka dess kreativitet, kapacitet och genomslag. Finansieringen ger forskningsgrupper en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning som eftersträvar nya genombrott. Projektens fyraåriga finansieringsperioder inleds i september.

Exempel på finansierade projekt:

Kaarina Nikunen (Tammerfors universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för ett konsortieprojekt vid Helsingfors universitet och Aalto-universitet som ska undersöka hur rasism skapas och utmanas i dagens internationella och avancerade mediemiljö. Nikunens aktuella forskningsprojekt siktar till att öka vår förståelse av nya former av kunskapsgenerering, erfarenheter och offentlig debatt i fråga om rasism. Inom projektet ska man särskilt ta fram mer kunskap om hur det skapats ett oupplösligt samband mellan rasism, antirasism och medier. Det mångvetenskapliga projektet utnyttjar både datavetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder. Projektets material är exceptionellt omfattande; det inkluderar viktiga webbkällor och -diskussioner från finländska massmedier och populära sociala medier.

Julian Reid (Lapplands universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för att undersöka hur makten i fråga om frågor som rör ursprungsbefolkningar förändras och fördelas. Reid menar att löftet om förändring och om bättre tider har gett upphov till en ny form av makt: hopp. Reids projekt ska behandla teman som rör biopolitik samt ursprungsbefolkningens identitet och rättigheter. Målet är att ta fram nya empiriska data om den globala hanteringen av urinvånare samt att erbjuda konceptuella medel för att analysera den makt som utövas med hjälp av hopp. Forskningsmaterialet insamlas i Australien, Finland och Grönland. Dessa tre länder representerar olika faser i den process med vilken ursprungsbefolkningars ärenden framskrider.

Päivi Eriksson (Östra Finlands universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för ett konsortieprojekt vid Åbo universitet och Östra Finlands universitet som ska forska kring akademiskt entreprenörskap i samband med den pågående omvandlingen av universitetens verksamhet. Erikssons projekt ska särskilt analysera ändringarna, mångfalden och hållbarheten av entreprenörskap vid universitet. Projektet består av fyra delstudier. Delstudierna jämför entreprenörskapens olika strategier, former och erfarenheter vid universitet samt analyserar uppkomsten av akademiskt entreprenörskap inom kommersialiseringsprojekt. Dessutom undersöks hur uppfattningarna om jaget ändras under entreprenörsutbildningen.

Mer information

  • lista över finansierade projekt
  • mer information om forskningsrådets beslut
  • vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen

webbinformatör Vesa Varpula

tfn 0295 335 131

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.6.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »