FI EN

2016 års akademipris till Kaisa Matomäki och Hélder A. Santos

21.11.2016

Torsdag den 24 november 2016 utdelar Finlands Akademi årets akademipris till två meriterade forskare. Akademipriset för vetenskapligt kurage går till akademiforskare Kaisa Matomäki från Åbo universitet och akademipriset för samhälleligt genomslag till akademiforskare Hélder A. Santos från Helsingfors universitet.

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Akademipriset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Akademipriset för vetenskapligt kurage till forskare inom analytisk talteori

Akademiforskare, docent Kaisa Matomäki (f. 1985) belönas med akademipriset för vetenskapligt kurage. Matomäki är en av världens främsta forskare inom analytisk talteori. Analytisk talteori, i synnerhet forskning kring primtal, har en lång historia och det finns klassiska öppna problem inom detta område. Å andra sidan är området aktuellt på grund av flera genombrott den senaste tiden, av vilka en del anknyter till Matomäkis forskning. Ett specialområde för Matomäki är primtal, som kan beskrivas som talens byggklossar.

“Primtalens fördelning är ett öppet, svårt problem”, konstaterar Matomäki. “Finns det till exempel oändligt många primtalspar med skillnaden två? Till exempel 11 och 13 samt 17 och 19 är primtalspar med skillnaden 2. I den berömda förmodan om primtalstvillingar finns det oändligt många sådana par, men ingen har kunnat bevisa detta.”

Ett av de primtalsproblem som även Matomäki har undersökt är den så kallade Goldbachs förmodan, som hävdar att varje heltal större än fem är summan av två eller tre primtal.

“Jag arbetar med ren grundforskning. Primtal utnyttjas visserligen inom till exempel kryptografi, men min egen forskning har ingen direkt anknytning till krypteringsmetoder. Någon gång i framtiden kan min forskning kanske utnyttjas också i det sammanhanget.”

Matomäki har avancerat målmedvetet i sitt forskningsområde och uppnått mycket i förhållande till sin unga ålder. Hon har en mycket hög publiceringsprofil, både kvantitativt och kvalitativt: hennes cirka trettio publikationer har fått ett mycket gott mottagande och fört många respekterade talteoretikers tidigare arbeten ett väsentligt steg framåt. Hon väljer djärvt ämne för sin forskning och använder okonventionella metoder i forskningen.

Den senaste tiden har Matomäki samarbetat med Maksym Radziwill och Fieldsmedaljören Terence Tao, vilket har gett betydande resultat inom teorin för multiplikativa funktioner. Nyligen gjorde Matomäki tillsammans med Radziwill ett genombrott i arbetet Multiplicative functions in short intervals. I december 2016 kommer Radziwill och Matomäki att belönas med en annan betydande utmärkelse, det indiska priset SASTRA Ramanujan Prize.

Akademipriset för samhälleligt genomslag till forskare som utvecklar målsökande läkemedel

Akademiforskare, docent Hélder A. Santos (f. 1981) är en begåvad och internationellt känd forskare inom medicinsk nanoteknologi. Den av Santos ledda mångkulturella forskargruppen är en av pionjärerna inom europeisk forskning kring utvecklingen av målsökande läkemedel tillverkade av poröst kisel (porous silicon, PSi). Forskargruppens arbete har öppnat nya utsikter för användningen av nanomaterial inom biomedicin och för att utnyttja dem i behandlingen av patienter.

Santos grupp undersöker hur nanoläkemedel kan modifieras så att de så effektivt som möjligt når målet i de sjuka vävnaderna eller cellerna. Forskarna i gruppen kombinerar olika metoder, såsom mikrofluidistik, på ett exceptionellt sätt och främjar därmed utvecklingen av innovativa nanoläkemedel avsedda för behandlingen av cancer och diabetes. Den teknik som de har utvecklat kan få mycket stora samhälleliga effekter. Målsökande leverans av läkemedel räddar människoliv, förbättrar livskvaliteten för många människor och minskar kostnaderna för behandlingar.

”Vi tillverkar små, porösa partiklar av nanostorlek som kan leverera ett läkemedel till exakt rätt ställe i kroppen och vid exakt rätt tid – och försvinna efter att de har utfört sin uppgift.”

Santos jämför sina nanopartiklar, som är tillverkade av kisel, med sockerbitar: ett läkemedel tillförs och sugs upp i sockerbiten, och själva sockerbiten smälter bort efter att den har utfört sin uppgift.

För närvarande sprids läkemedel i normala fall jämnt ut i alla delar av kroppen; ett läkemedel som påverkar till exempel levern påverkar också huden. Det kan leda till bieffekter eller försvaga läkemedlets effekt. Om läkemedlet kunde levereras till endast det ställe där det ska påverka, kunde man använda mindre mängder läkemedel, som också vore av ny typ och bättre. Förutom för läkemedel kan målsökande leverans också användas för markörer i kroppen, vilket har en stor betydelse inom medicinsk avbildning: resultaten vore exaktare, priset skulle falla, patientens komfort skulle förbättras och eventuella bieffekter skulle minska. Detta skulle i synnerhet vara till nytta i behandlingen av olika cancerformer, då avbildningen och medicinbehandlingen kunde riktas direkt mot tumörvävnaden.

“Vårt arbete är mycket mångvetenskapligt eftersom vi behöver materialforskare för att ta fram ett material som är poröst och lösligt, läkemedelsforskare som framställer läkemedlet och ingenjörer som kan förena de två världarna.”

År 2013 fick Santos finansiering av Europeiska forskningsrådet ERC för sin forskning.

Erkänsla för forskarnas insatser

Akademiprisen beviljas nu för fjortonde gången. Prisen kan beviljas till akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick”, av Miia Liesegang.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, riitta.maijala(at)aka.fi
  • akademiforskare Kaisa Matomäki, Åbo universitet, tfn 050 492 7450, kaisa.matomaki(at)utu.fi
  • akademiforskare Hélder A. Santos, Helsingfors universitet, tfn 0294 159 661, helder.santos(at)helsinki.fi

Foton och videon

Finlands Akademi, kommunikationen 
Terhi Loukiainen, informatör
tfn 0295 335 068
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 21.11.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »