FI EN

13,4 miljoner euro till akademiprojekt inom hälsoforskning – konkurrensen hårdare än någonsin

28.4.2016

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har beviljat sammanlagt 13,4 miljoner euro i akademiprojektsbidrag till 28 forskningsprojekt. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2015 och beviljandegraden var 13 procent. I fjol var beviljandegraden 16 procent. Också flera av de projekt som blev utan finansiering höll hög internationell kvalitet. Den lägre beviljandegraden jämfört med året innan beror på nedskärningar i de medel som i statsbudgeten anvisats till Finlands Akademi för finansiering av forskaranställningar och akademiprojekt.

I forskningsrådets finansieringsbeslut lades vikt vid projektens vetenskapliga kvalitet och genomslag samt vid stöd för vetenskaplig förnyelse. Forskningsrådets mål är att stödja hälsoforskningen på bred front. Bland de projekt som nu beviljades bidrag undersöks bl.a. orsaker till och mekanismer som framkallar olika sjukdomar, nya behandlingsformer för ögonsjukdomar och hur man kan åldras på ett sunt sätt.

Akademiprojektsbidrag beviljades bl.a. till följande projekt:

Laura Elo-Uhlgren leder ett forskningsprojekt vid Åbo universitet som ska utveckla en modell för att förutspå risken för sjukdomar och vårdrisken. Elo-Uhlgrens forskarteam vill med hjälp av mätningar av variationen i biomarkörer förstå hur olika sjukdomar sprids och utvecklas. Målet är att man i framtiden ska pålitligt och i ett tidigt skede kunna förutspå en enskild persons risk att insjukna eller drabbas av skadeverkningar efter vård. Den matematiska modellen förväntas dessutom främja diagnostiseringen och behandlingen av kroniska sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Forskningsrådet för hälsa ansåg att Elo-Uhlgrens projekt kan ha märkbart genomslag.

Akademiforskare Matias Palva från Helsingfors universitet beviljades bidrag för ett projekt som ska undersöka förhållandet mellan det mänskliga medvetandet och varierande sinnesstämningar tillsammans med neurologisk kritiskhet eller kritikalitet. Palva ska också utreda huruvida ändringar i kritikaliteten av vissa hjärnsystem kan leda till depression eller epileptiska symptom. Forskningsrådet för hälsa berömde särskilt projektets nytänkande och okonventionella infallsvinkel, som gör att projektet kan förväntas nå viktiga genombrott i hur vi förstår hjärnans funktion.

Juha Pekkanen och Martin Täubel fick finansiering för ett projekt som ska kartlägga faktorer som främjar god luftkvalitet inomhus. Projektet, som genomförs vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd, utgår ifrån observationer om att den mångsidiga mikrofloran vid lantgårdar kan skydda mot astma. Pekkanen och Täubel har i sina tidigare studier konstaterat att ju mer lik lantgårdens mikroflora hemmets mikroflora är, desto mindre är risken att barnen i hemmet skulle insjukna i astma. Målet för det projekt som nu beviljats akademiprojektsbidrag är att analysera vilka beståndsdelar i lantgårdars mikroflora har hälsofrämjande egenskaper. Projektet ska dessutom undersöka huruvida ett tillskott av lantgårdsdamm kunde göra hemmets inomhusluft sådan att den skyddar mot astma.

Mer information

  • Lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Antti Hautaniemi, tfn 0295 335 006, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 28.4.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »