FI EN

Forskardoktorer inom naturvetenskap och teknik får 10,6 miljoner euro av Finlands Akademi

12.5.2016

Finlands Akademi har beslutat att bevilja 10,6 miljoner euro i finansiering för anställningar som forskardoktor inom området naturvetenskap och teknik. Beslutet, som fattades av Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik, innebär att man kan finansiera 42 treåriga anställningar som forskardoktor. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2015. Till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inkom 397 ansökningar om bidrag för anställning som forskardoktor. Beviljandegraden var omkring elva procent. En tredjedel av bidragsmottagarna var utländska forskare och kvinnornas andel var 14 procent.

Jakten efter genombrott

I septemberutlysningen 2015 efterlyste forskningsrådet för naturvetenskap och teknik ansökningar särskilt inom energiteknik, maskin- och produktionsteknik, medicinteknik, processteknik, byggnads- och samhällsteknik samt miljöteknik. Forskningen inom dessa områden är av stor betydelse för Finlands ekonomi. Trots det har det inkommit rätt lite ansökningar till Akademin inom dessa områden i tidigare utlysningar. Forskningsrådets mål är att aktivera forskarkåren och stärka kunskapsbasen inom dessa tekniska områden. Elva av de forskardoktorer som nu beviljades finansiering arbetar inom de nämnda områdena. De nya forskardoktorerna förväntas också uppnå vetenskapliga genombrott.

Exempel på nya forskardoktorer:

Doktor Maren Preis från Åbo Akademi forskar kring nanocellulosa och dess användning som läkemedelsbärare i 3D-utskrivna läkemedelsadministrationssystem. 3D-utskriftsteknik kan ha en revolutionerande inverkan på tillverkningen av materialer för läkemedelsbärare. Det är därför som det är ytterst viktigt att noggrant känna till hur tekniken inverkar på enskilda läkemedel. Preis ska utforska 3D-utskriftsteknikens effekter på de fysikaliska och kemiska egenskaperna av olika läkemedelskomponenter.

TkD Haichao Wang från Aalto-universitetet undersöker ett hybridsystem för energiproduktion och -förbrukning som baserar sig på smart och förnybar energi. Systemet ska omfatta uppvärmning, nedkylning och elektricitet. Målet är att ta fram mer hållbara energilösningar för samhällen genom att öka produktionen av förnybar energi och göra distributionsnätverken smartare. Wang ska också utveckla verktyg för att bättre kunna planera och utnyttja dessa hybridsystem.

TkD Jari Heinonen från Villmanstrands tekniska universitet utvecklar metoder för att separera värdefulla kemikalier ur industriella sidoströmmar. Vid tillverkning av cellulosa bildas svartlut. Svartlut innehåller hydroxisyror, som är värdefulla grundkemikalier. Det finns för tillfället inga effektiva sätt att ta tillvara dessa hydroxisyror. Heinonen ska undersöka de fenomen som ligger bakom separeringen av syror samt härleda exakta modeller för dessa fenomen. Med modellerna och olika processplaneringsverktyg ska man sedan utveckla resurseffektiva separeringsprocesser.

FD Eemil Lagerspetz från Helsingfors universitet ska designa en datormolnsplattform som utnyttjar smarttelefoner, nätverksapparater och andra anordningar inom sakernas internet. Energieffektiviteten hos dessa apparater är mycket bättre än hos de servrar som vanligtvis används inom datormoln. Enligt forskningens preliminära resultat kan man med tio stycken Samsung Galaxy S4-smarttelefoner uppnå samma datorkapacitet som med en effektiv server – och med klart mindre energiförbrukning.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »