FI EN

Forskningsrådet för hälsa fattade beslut om bidrag till kliniska forskare

11.5.2015

Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi har beslutat att bevilja bidrag till sex kliniska forskare. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2014. Beviljandegraden var 21 procent.

Finansieringen av klinisk forskning utlystes nu för tionde gången. Den är en riktad finansieringsform som forskningsrådet för hälsa har för forskningsarbete på deltid och för forskningskostnader. Målet är att uppmuntra de läkare som sysslar med kliniskt arbete att forska under specialiseringen och därefter vid sidan av det kliniska arbetet.

Forskningsrådet är bekymrat över att antalet ansökningar om bidrag för kliniska forskare har sjunkit. Det är idag allt svårare för kliniska forskare att koppla ihop forskning och kliniskt arbete. Kliniska forskare har trots det en oerhört viktig roll i att förena kliniskt patientarbete med grundforskning.

Exempel på finansieringsmottagare:

MD Jukka Kero (Åbo universitet) bedriver forskning om sköldkörtelsjukdomar och särskilt medfödd hypotyreos, dvs. brist på sköldkörtelhormon. En nedsatt funktion av sköldkörteln hos nyfödda barn kan leda till svåra psykiska utvecklingsstörningar och tillväxtrubbningar. Keros projekt handlar dessutom om att identifiera de genetiska fel som orsakar medfödd hypotyreos. Tio procent av alla människor insjuknar i någon form av sköldkörtelsjukdom under sin livstid.

MD Maija Castrén (Helsingfors universitet) undersöker tidiga förändringar i nervsystemets stamceller hos patienter med autismspektrumstörningar. Ett exempel på autismspektrumstörning är fragilt X-syndrom, som är den vanligaste ärftliga orsaken till psykisk utvecklingsstörning. Castréns forskning syftar till att förbättra diagnostiseringen och vården av autismspektrumstörningar.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen webbinformatör Vesa Varpula tfn 0295 335 131 fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 11.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »