FI EN

Finlands Akademi finansierar elva nya akademiforskare inom området biovetenskap och miljö

23.4.2015

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö beslutade vid sitt möte den 23 april att bevilja bidrag till elva anställningar som akademiforskare. De nya akademiforskarnas finansieringsperioder inleds i september.

Inom Akademins septemberutlysning 2014 mottog forskningsrådet totalt 120 ansökningar om bidrag för anställning som akademiforskare. Andelen kvinnor som sökte bidraget var 52 procent och andelen utländska sökande var 29 procent. Forskningsrådets totala finansiering för anställningar som akademiforskare uppgår till ca 4,8 miljoner euro.

Finansieringen för akademiforskare beviljas för fem år och den syftar till att främja och stärka de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. Vid bedömningen fästs dessutom uppmärksamhet vid begåvade forskares möjligheter att göra framsteg.

Forskningsrådet beviljade akademiforskarbidrag till Soile Nymark (Tammerfors tekniska universitet), Mari Pihlatie (Helsingfors universitet), Albert Porcar-Castell (Helsingfors universitet), Tanja Pyhäjärvi (Uleåborgs universitet), Rajaram Venkatesan (Uleåborgs universitet), Anna Vähärautio (Helsingfors universitet), Andrii Domanskyi (Helsingfors universitet), Tuula Larmola (Naturresursinstitutet), Ville Paavilainen (Helsingfors universitet), Lasse Ruokolainen (Helsingfors universitet) och Suvi Ruuskanen (Åbo universitet).

Senast ändrad 23.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »