FI EN

Temana för den strategiska forskningen 2016 klara

20.10.2015

Vid sitt allmänna sammanträde den 15 oktober 2015 fattade statsrådet ett beslut om temaområdena för den strategiska forskningen 2016 på framställan av rådet för strategisk forskning (RSF).

De fyra temaområdena för 2016 är: kompetens och skicklighet i ett föränderligt arbetsliv, hälsa och förändring av levnadsvanor, övergripande säkerhet i en global miljö och urbaniseringens dynamik. Dessutom fastställde statsrådet att immigrationens verkningar på det finländska samhället ska beaktas som en gemensam prioritering 2016.

Läs statsrådets beslut här

”Ett bra exempel på hur snabbt världen förändras är att immigration och dess samhällseffekter inte lyftes fram i någon högre grad när vi på våren beredde RSF:s framställan om temaområden för 2016. Nu några månader senare är situationen en helt annan”, säger Per Mickwitz, som är ordförande för rådet för strategisk forskning.

”Med sin riktlinje har statsrådet framhävt frågor som blivit akuta och som inte kommer att lösas med en gång, utan långsiktiga mångvetenskapliga forskningsrön kommer att behövas till stöd för beslutsfattandet också under framtida år. Rådet för strategisk forskning upplever att statsrådets riktlinje är mycket viktig och kommer att ta stor hänsyn till den i programberedningen”, berättar Mickwitz.

Forskningsarbetet inom ramen för de forskningsprogram som bildats kring temaområdena för 2015 har redan inletts. Temaområdena för dessa program är utnyttjande av tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle samt jämlikhet och dess främjande. Programmen för 2015 och 2016 för samman forskare från olika områden på ett nytt sätt och får dem att verka inom mångvetenskapliga omfattande forskningshelheter.

Målet med RSF-programmen är att med långsiktig forskning hitta lösningar på svårlösta samhälleliga frågor och stöda kunskapsstyrning och beslutsfattandet. Aktiv växelverkan i alla forskningsfaser mellan dem som producerar forskningsrön och dem som utnyttjar rönen är något som rådet för strategisk forskning förväntar sig att sker inom ramen för de finansierade projekten för att målen ska uppnås.

Rådet är berett på att med kort varsel inrätta ett program kring varje temaområde och prövar också en möjlighet att öppna en kompletterande utlysning för ett av programmen för 2015.

I den ansökningsomgång som inleds inom kort beaktas forskarnas respons på den första ansökningsomgången och utlysningen kommer att ske i två steg. Målet är att öppna den preliminära utlysningen redan i början av november. Utlysningstexten och ansökningsanvisningarna publiceras på Finlands Akademis webbsidor då utlysningen öppnas.

Informationsmöte om utlysningen i november

Boka redan nu in det informationsmöte om utlysningen som ordnas i Helsingfors den 10 november 2015 i Nationalmuseets auditorium kl. 12–15. Mötet videofilmas och kan följas i direktsändning via Finlands Akademis webbsidor. Det finns också en meddelandevägg vid mötet så att det är möjligt att ställa frågor också utan att vara på plats. Mötets program och anmälningslänken publiceras senare.

Mer information

  • ordförande Per Mickwitz, rådet för strategisk forskning, per.mickwitz(at)ymparisto.fi, tfn 0400 148 847
  • direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi, riitta.maijala(at)aka.fi, tfn 0295 335 114

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.11.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »