FI EN

Akademiprojektsbidrag till 39 projekt inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning

5.6.2015

Finlands Akademi har beslutat att bevilja akademiprojektsbidrag till 39 forskningsprojekt inom området kultur och samhälle. Bland dessa projekt finns åtta konsortier där forskning bedrivs vid flera olika organisationer. I de akademiprojekt som finansieras av forskningsrådet för kultur och samhälle arbetar främst forskare med doktorsgrad.

I Akademins septemberutlysning 2013 mottog forskningsrådet för kultur och samhälle totalt 388 ansökningar om akademiprojektsbidrag. Beviljandegraden var omkring 13 procent. Forskningsrådets finansiering inom bidragsformen uppgår till nästan 24 miljoner euro.

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja den finländska forskningens internationella kvalitet samt att stärka dess kreativitet, kapacitet och genomslag. Finansieringen ger forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning som eftersträvar nya genombrott. Projektens fyraåriga finansieringsperioder inleds i september.

Exempel på finansierade projekt

Bland de finansierade projekten finns bl.a. flera projekt som behandlar historiska teman: skrivarnas arbete under den grekisk-romerska antiken; förhistoriska personnamnssystem i uraliska språk; liv och död i hamnstaden Ostia från 300-talet f.v.t. till 700 e.v.t.; register för tro och framställning i Norden under den tidigmoderna tiden; samt bärgning av skeppsvrak i Finska viken under 1700-talet.

Också inlärning är ett ofta förekommande tema bland de finansierade projekten. Forskningen behandlar bl.a. e-lärande vid förbättrande av färdigheter för kunskapsarbete, känslornas roll vid inlärning i arbetet, undersökande inlärning och samplanering, interkulturell musiklärarutbildning och lärarnas styrning av argumentation under lektioner i fysik och matematik. Andra populära teman är utbildning, hälsa och välbefinnande bland barn och unga samt sömnreglering.

Bland de finansierade projekten finns också projekt om dynamiska energisystem och förmedlarorganisationers roll vid energisektorns omvandling, politiskt förtroende och mediernas makt inom beslutsfattande.

Mer information:

  • lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Otto Auranen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 141
  • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 075
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, fornamn.efternamn(at)aka.fi, p. 0295 335 036

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 5.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »