FI EN

19 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer från Finlands Akademi

23.1.2015

Finlands Akademi har beviljat 19,3 miljoner euro i finansiering till forskningsinfrastrukturer. Genom ett beslut av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) finansierar Akademin totalt 48 infrastrukturprojekt.

År 2014 öppnades två utlysningar om finansiering för forskningsinfrastrukturer. Totalt inkom nästan 60 ansökningar. Beviljandegraden var 27 procent. Finansieringsbesluten fattades i två steg, i december 2014 och januari 2015.

Den ena utlysningen riktades till nationellt sett viktiga infrastrukturer och den andra till nationella ESFRI-noder.

I fortsättningen kommer Akademin att årligen bevilja finansiering till högklassiga finländska forskningsinfrastrukturer och internationella infrastrukturer som utnyttjas av finländska forskare.

Forskningsinfrastrukturer är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser, stöder organiserat forskningsarbete, forskarutbildning och universitetsundervisning samt upprätthåller och utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten.

Vid valet av infrastrukturer kommer FIRI-kommittén att beakta sådana projekt som ingår i Finland nationella vägvisare.

Senast ändrad 3.3.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »