FI EN

Musikterapi kan hjälpa minnessjuka och strokepatienter

16.6.2015

Musikbaserad rehabilitering kan hjälpa strokepatienter och Parkinsondrabbade patienter att återhämta sig snabbare. Musikterapi kan bidra till att förbättra deras motoriska kontroll, behandla talrubbningar och kognitiva störningar efter stroke samt minska på neuropsykiatriska och -kognitiva symptom hos minnessjuka patienter. Det visar forskning av forskardoktor Teppo Särkämö vid Helsingfors universitet. Särkämö har med finansiering från Finlands Akademi undersökt användningen av musik vid behandlingen av åldersrelaterade hjärnsjukdomar.

”Våra resultat visade att då patienterna började musikterapin i ett tidigt skede efter slaganfallet kunde de positiva effekterna av terapin observeras t.o.m. sex månader efter anfallet. Också hos personer med minnessjukdomar gav resultaten en antydan om förbättrad kognitiv funktionsförmåga, humör och minnesbildning efter att de lyssnat på musik eller sjungit tillsammans med anhöriga eller skötare”, förklarar Särkämö.

Resultaten pekar på att musikterapi stärker koncentrationsförmågan, höjer humöret, minskar förvirring och nedstämdhet samt förbättrar minnet. De positiva effekterna verkar inte ha något samband med tidigare musikintressen.

Musikens rehabiliterande effekt bygger enligt Särkämö på dess förmåga att på ett omfattande sätt stimulera och forma hjärnan. Musiken aktiverar hjärnas belöningssystem och njutningskänslan, synkroniserar motoriken och lättar på stressen. När vi lyssnar på musik sker det neuroplastiska förändringar i frontalloben och hjärnans limbiska delar (främre gördelvindlingen och nedre delen av de basala ganglierna). Det är dessa förändringar som är förknippade med den kognitiva och emotionella återhämtningen. I praktiken ökar musiken volymen av dessa delar i hjärnan.

Ersätt passivt varande med systematisk musikterapi

Vid akuta hjärnskador, kroniska resttillstånd eller långsamt fortskridande hjärnsjukdomar utgör den egentliga rehabiliteringen i bästa fall endast en bråkdel av den tid patienterna är aktiva. Endast ungefär 30 procent av en strokepatients dag på vårdavdelningen utgörs av rehabilitering och rehabiliteringsfrämjande vardagssysslor.

I stället för att patienterna passivt vistas på avdelningen kunde man erbjuda dem systematisk musikterapi. I början av rehabiliteringen kan redan en timme musik per dag förbättra patienternas hjärnfunktioner och psykiska hälsa. 

”Särskilt anmärkningsvärt är att en persons eget musikintresse kan vara en lika effektiv terapiform neurologiskt sett som rehabilitering som ges av yrkesutbildade terapeuter. I och med att befolkningen åldras och hjärnkärlsstörningar och minnesjukdomar blir allt vanligare kan musikterapi förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten hos allt fler människor”, säger Särkämö.

Trots att man i vissa sjukhus och enheter i Finland och utomlands redan i viss mån rekommenderar musiklyssnande som stöd för rehabilitering finns det i detta nu ingen systematisk musikbaserad terapi. ”Det krävs ytterligare forskning om vad som är den optimala kvaliteten, mängden och tajmingen av musikterapi”, säger Särkämö. 

Forskningen är ett samarbete mellan institutionen för musik vid Jyväskylä universitet, neurologiska poliklinikerna vid HUCS och ÅUCS, HNS-Bilddiagnostik, Egentliga Finlands avbildningscentral, Sibelius-Akademin, Miina Sillanpääs stiftelse, Barcelonas universitet samt ett flertal vård- och serviceenheter för minnesjuka i Helsingfors- och Esboregionen. I undersökningarna deltar sammanlagt 120 strokepatienter och 89 personer med minnessjukdomar tillsammans med anhöriga eller skötare.

Mer information:

  • forskardoktor Teppo Särkämö, Helsingfors universitet, tfn 050 448 4144, teppo.sarkamo(at)helsinki.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 0295 335 068
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 18.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »