FI EN

Liten ökning i antalet ansökningar till Finlands Akademi

2.10.2015

I år inkom totalt 3 636 ansökningar till Finlands Akademis septemberutlysning. Det är en liten ökning från föregående år då septemberutlysningen lockade till sig 3 482 ansökningar.

Akademiprojektsbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1 527 ansökningar (år 2014 inkom 1 359 ansökningar). Totalt 146 personer (139) ansökte om bidrag för anställning som akademiprofessor. Bidrag för anställning som akademiforskare söktes av 623 personer (591) och bidrag för anställning som forskardoktor av 1 099 personer (1 072).

Av Akademins fyra forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1 313 (1 275). Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 1 087 (991) ansökningar, forskningsrådet för biovetenskap och miljö 615 (579) ansökningar och forskningsrådet för hälsa 557 (535) ansökningar.

Finansieringsbesluten fattas i april–juni 2016. Tidtabellerna för besluten kommer att läggas ut på Akademins webbplats senare i år.

På eventuella frågor om septemberutlysningen svarar de kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 2.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »