FI EN

Finlands vetenskapspris till akademiprofessor Markku Laakso

20.5.2015

Finlands vetenskapspris 2015 har beviljats akademiprofessor Markku Laakso vid Östra Finlands universitet. Priset beviljas av undervisnings- och kulturministeriet och det delades ut på onsdagen i samband med Vetenskapsforumet.

Markku Laakso är en av världens ledande forskade i genetik för typ 2 diabetes. I Laaksos forskning används ett flertal olika sätt att närma sig och utreda genetiska bakgrundsfaktorer för typ 2 diabetes och insulinresistens. Laakso har utvalts till en av världens 400 mest inflytelserika forskare i biomedicin.

Finlands vetenskapspris utdelas vartannat år som erkänsla för framstående vetenskaplig forskning. Priset på 85 000 euro utdelas till en forskare eller forskargrupp som arbetar i Finland. Priset beviljades för första gången 1997 och utdelades i år för tionde gången i samband med Finlands vetenskapsforum.

Prismotivering (på finska)

Mer information

  • direktör Riitta Maijala (UKM), tfn 0295 330 388
  • överdirektör för forskning Marja Makarow (Finlands Akademi), tfn 0295 335 002
  • akademiprofessor Markku Laakso, markku.laakso@kuh.fi, tfn 040 672 3338
  • www.aka.fi/tiedefoorumi
Senast ändrad 20.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »