FI EN

Forskningsrådet för kultur och samhälle valde åter nya akademiforskare och forskardoktorer

24.4.2015

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att finansiera 20 nya anställningar som akademiforskare och 30 nya anställningar som forskardoktor. Finansieringen utlystes i september 2014. Forskningsrådets totala finansiering för dessa forskaranställningar uppgår till ca 16 miljoner euro.

Målet med Akademins bidrag för anställning som akademiforskare är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag och andra expertuppdrag. Finansieringen beviljas för fem år.

Bidraget för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Finansieringen beviljas för tre år.

De forskare som ny fick finansiering bedriver forskning på bred front. Teman som undersöks är bl.a. barns och familjers liv, stödnätverk för barn, barns skolmotivation och familjers tidshantering.

Många av de finansierade forskarna behandlar aktuella frågor kring migration: papperslösa migranter i Europa, den afrikanska diasporan, andra generationens kurdiska och turkiska gemenskaper samt utövande av mjuk makt i östeuropeiska diasporiska gemenskaper. Dessutom tas upp teman såsom demokratiska innovationer i Finland, riskerna med eldistribution och beslutsfattande i EU samt böndernas väg från undersåte till medborgare i Finland på 1700-talet.

Mer information

  • Akademiforskare: ledande vetenskapsrådgivare Päivi Messo, tfn 0295 335 074, och ledande vetenskapsrådgivare Raija Matikainen, tfn 0295 335 072, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, tfn 0295 335 013, och vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över de nya akademiforskarna
  • lista över de nya forskardoktorerna

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 27.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »