FI

Ett flexiblare arbetsliv skulle underlätta barnfamiljernas vardag

21.4.2015

Många finländska familjer har svårigheter med att samordna arbetet och familjen. En otypisk arbetstid kan enligt en färsk undersökning öka konflikten mellan arbetet och familjelivet och försvåra föräldraskapet, men det kan även vara en medveten åtgärd för att ordna familjens vardag så att den fungerar. Förutsägbara och flexibla arbetstider och fördelning av föräldrarnas ansvar samt välorganiserad och fungerande barnvård underlättar barnfamiljernas vardag. Resultatet härstammar från undersökningen Familjer 24/7, som finansierats av Finlands Akademi.

Forskarna jämförde barnfamiljer som arbetar otypiska arbetstider i Finland, Nederländerna och Storbritannien.

"Det är möjligt att kombinera otypiska arbetstider och familj. Till exempel i Nederländerna mår barnen till föräldrar som arbetar otypiska arbetstider bättre än barn till föräldrar som arbetar regelbundna arbetstider. Till detta bidrar att i Nederländerna är det föräldrarna själv som valt de otypiska arbetstiderna och i många familjer arbetar både mammorna och papporna på deltid. Otypiska arbetstider är familjernas sätt att optimera fungerande system för barnvård och en smidigt löpande vardag. Till familjernas lösningar bidrar visserligen också sämre tillgång till dagvård än i Finland, hög status för hemvård av barnen och en möjlighet till flexibla arbetstider", berättar Marja-Leena Laakso, professor i småbarnspedagogik vid Jyväskylä universitet.

Finland har ett ganska täckande system för skiftesvård som understöds starkt av samhället. Ett dylikt system existerar inte i referensländerna. De finländska familjerna är i regel mycket nöjda över skiftesvården, men det finns även saker som kan bli bättre, säger Laakso.

"Oförutsägbara eller oflexibla arbetsturer trasslar till vården av små barn i familjerna. På grund av otypiska arbetstider oroar sig föräldrarna och har dåligt samvete över barnens långa vårdperioder eller över att barnets naturliga rytm ska bli störd. Det kan vara särskilt svårt för ensamförsörjare som ensamma bär ansvaret för att samordna arbetet och familjen.

 

Anvisningar på riksnivå för skiftesvård efterlyses

Resultatet av familjeenkäten kullkastar de hotbilder om skiftesvård som ofta framförts i offentligheten.

"Barnen till föräldrar som arbetar otypiska arbetstider är en kortare tid i dagvård på månadsnivå än barnen till föräldrar med regelbundet dagsarbete. Barnen till föräldrar med otypiska arbetstider har dock oftare över tio timmar långa vårddagar som är tunga för barnen än barnen till föräldrar med regelbundet dagsarbete. Det är möjligt att till en del undvika långa vårdperioder, om föräldern till exempel inte behöver arbeta ett morgonskifte efter ett kvällskifte."

Kvälls- och veckoslutsvård erbjuder barnen i skiftesvård mångsidiga sysslor, men barn som är i vård på kvällarna går miste om förundervisningen och pedagogiken som barnträdgårdslärare förverkligar. Avsaknaden av riksomfattande anvisningar som utgår från lagstiftning är enligt Marja-Leena Laakso ett stort missförhållande som leder till brokiga förfaranden och försvårar förverkligandet av barnens bästa.

I vårt hektiska samhälle räcker det inte med att utveckla enbart dagvården eller arbetslivet utan det krävs även familjepolitik och lagstiftning.

"Föräldrarna i barnfamiljer borde ha en möjlighet att välja dagsarbete, förkorta arbetsdagen eller sköta barnen hemma när de är små. Förutsägbara arbetstider och möjlighet att påverka arbetstiderna samt tryggandet av en tillräcklig utkomst står i nyckelställning. Familjerna kan själva turas om och fördela fostringsansvaret, ordna gemensam tid och skapa stabilitet i vardagen. Det finns fall där föräldrarna har till och med bytt arbetsplats eller yrke i syfte att sörja för barnens välmående."

Ytterligare information lämnas av professor Marja-Leena Laakso, Jyväskylä universitet, Pedagogiska fakulteten, tfn 040 805 4024, fornamn.efternamn(at)jyu.fi.

Marja-Leena Laakso höll ett anförande vid Finlands Akademis morgonkafé på Vetenskapsdagarna i Jyväskylä. Läs mer om programmet under Vetenskapsdagarna på https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat/Tieteenpaivat (på finska).

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Risto Alatarvas
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 22.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »