FI EN

Sjöars näringsvävar gynnas inte av organiskt material som avsköljs från myrar och skogar

29.4.2015

En ny undersökning finansierad av Finlands Akademi visar att växtplankton av olika typer producerar fettsyror av olika konsistenser och att växtplankton därigenom har ett utmärkt, bra eller medelmåttigt näringsvärde för djurplankton och fisk. Sönderfallande växtmaterial och bakterier som sköljs från avrinningsområdet ut i vattendragen är däremot av dålig kvalitet och stöder därför näringsvävarna i sjöarna endast litet. Enligt undersökningsresultaten samlar siklöjan effektivt upp fettsyror från sin föda och är därför utmärkt föda för människan.

Avrinningen av organiskt jordmaterial från myrar och skogar har ökat under de senaste decennierna, vilket bland annat har gjort sjöarna mörkare. Jordmaterialet påverkar sjöarnas näringsvävar, och särskilt genom växt- och djurplankton påverkar det också den näringsmässiga kvaliteten på fisken.

”Typen av det material som sköljs ut i sjöarna och det som sjöarnas eget växtplanktonbestånd producerar har betydelse”, säger docent Paula Kankaala från Östra Finlands universitet. Kankaala ledde undersökningen.

Nödvändiga fettsyror och aminosyror är föreningar som djurplankton, fisk och människor inte kan själva producera tillräckligt effektivt. Växtplankton i sjöarna producerar organiska föreningar från koldioxid och oorganiska näringsämnen med hjälp av solen. Sådana föreningar är bland annat de viktiga fettsyrorna omega-3 och -6. Viktigast bland dem är de fleromättade föreningarna EPA och DHA, som djurplankton och fisk behöver för tillväxt och fortplantning. Fiskar behöver DHA dessutom för hjärnans och ögonens utveckling.

Enligt undersökningen syntetiserar grönalger och en del av blåalgerna endast fleromättade fettsyror med korta kedjor. Den vanligaste bland dessa är ALA. Därför utgör de endast medelmåttig näring för djurplankton och därigenom även för fiskar. Kiselalger, rekylalter och dinoflagellater kan också producera fleromättade fettsyror med långa kedjor, såsom EPA och DHA, och är därigenom utmärkt näring för djurplankton.

”Vi undersökte vilket näringsvärde bakterier och partikelformat material som härstammar från markväxter, till exempel vass och björklöv, har för djurplankton. Eftersom bakterier inte innehåller nödvändiga fettsyror och steroler kan djurplankton inte växa endast med bakterienäring. Även materialet från markväxter har ett lågt näringsvärde eftersom det endast innehåller små koncentrationer av omega-3-fettsyror och steroler”, berättar forskardoktor Sami Taipale från Helsingfors universitet.

Siklöja är superfood till sin fettkonsistens

Det finns betydande skillnader i fettsyrekonstistensen hos olika djurplanktongrupper, vilket också syns i fettsyrekonsistensen hos fiskar som äter dem. Vattenloppor innehåller mycket EPA-fettsyra, medan hoppkräftor innehåller DHA-fettsyra. I små sjöar är vattenloppor den viktigaste gruppen av djurplankton och i större sjöar är andelen hoppkräftor större.

”Siklöjan har en bra förmåga att samla upp dessa fettsyror från sin föda, särskilt DHA, som utgör 20–40 procent av alla fettsyror i siklöja. På grund av detta har siklöja en fettkonsistens som gör den till utmärkt föda för människan. Man kan tala om riktig superfood”, berättar Paula Kankaala.

De preliminära resultaten visade också att klimatuppvärmingen och regnet påverkar konsistensen hos växtplankton, tillväxten av djurplankton och koncentrationerna av EPA och DHA i fisk. Målet är att i framtiden utreda mer ingående effekterna av att sjöarna eutrofieras och blir mörkare på deras produktion och på EPA- och DHA-koncentrationerna i fisk.

Mer information

  • docent Paula Kankaala, Östra Finlands universitet, tfn 029 445 3046, paula.kankaala(at)uef.fi
  • forskardoktor Sami Taipale, Helsingfors universitet/biologiska stationen i Lammi, tfn 050 351 6261, sami.taipale(at)jyu.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 29.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »