FI

Nya forskningsprojekt ska göra Östersjöns ekosystem livskraftigare

1.4.2015

Östersjöländernas och EU:s gemensamma forskningsprogram för Östersjön, BONUS, har beslutat att finansiera åtta nya internationella forskningsprojekt som ska finna lösningar på hur man kan upprätthålla livskraftiga och produktiva ekosystem i Östersjön. Främjandet av livskraftiga ekosystem omfattar även ett mål att värna om förutsättningarna för en havsnära livsstil och välfungerande ekosystemtjänster för de 85 miljoner människor som bor i Östersjöområdet. Forskningsprojekten genomförs under tre år.

I de finansierade projekten ingår forskare från alla Östersjöländer. Dessutom deltar en samarbetspartner från Frankrike. Den totala finansieringen uppgår till 17,3 miljoner euro. BONUS är ett forskningsprogram som finansieras av EU-kommissionen tillsammans med nationella forskningsfinansiärer. Hälften av finansieringen kommer av nationella finansiärer i Östersjöländerna och hälften från EU:s ramprogram. Finlands Akademi bidrar med Finlands andel av finansieringen.

BONUS siktar till att skapa långsiktigt samarbete inom forskning och innovation för att ta fram sådan kunskap som kan bidra till att förverkliga de mål som ingår i Helcoms aktionsplan för Östersjön, EU:s ramdirektiv om en marin strategi och ett flertal nationella, regionala och europeiska planer för hållbar utveckling.

Bland de forskningshelheter som nu beviljats finansiering finns tre konsortier som leds av finländska forskare. I konsortierna undersöks naturvetenskapliga och ekonomiska perspektiv på den välfärd som Östersjön skapar (BALTICAPP), integrerad hantering av fångst av Östersjöströmming och -lax (GOHERR) samt riskhantering vid sjöfart vintertid (STORMWINDS). Konsortierna leds av professor Kari Hyytiäinen och professor Sakari Kuikka från Helsingfors universitet samt professor Pentti Kujala från Aalto-universitetet.

Finansieringen beviljas till mångvetenskapliga och multinationella projekt som innehåller minst tre organisationer från tre EU-länder eller associerade länder. Två av länderna måste vara BONUS-deltagare (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige). I BONUS deltar även ryska forskare, tack vare finansiering från den ryska grundforskningsfinansiären Russian Foundation for Basic Research.

De finansierade projekten presenteras på webben på www.bonusportal.org/SESprojects.

Mer inofrmation

  •  verkställande direktör Kaisa Kononen, BONUS, tfn 040 581 1189, fornamn.efternamn(at)bonuseeig.fi
  • kommunikationschef Maija Sirola, BONUS, tfn 040 352 0076, fornamn.efternamn(at)bonuseeig.fi
  • www.bonusportal.org

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 15.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »