FI EN

Finlands Akademi främjar vetenskaplig risktagning med separat finansiering

2.9.2015

Finlands Akademi har startat ett finansieringsexperiment i syfte att stödja särskilt innovativa och högklassiga projekt som identifierats innefatta lovande vetenskaplig risktagning. Tio projekt inom hälsoforskning har beviljats finansiering på sammanlagt ca 1,7 miljoner euro för 16 månader, varefter Akademins forskningsråd för hälsa beslutar om fortsatt finansiering för projekten.

Risken kan exempelvis vara kopplad till ett nytt forskningsgrepp, forskningsmetodologi, lovande tvärvetenskaplighet eller utveckling av preliminära resultat. Det är frågan om en separat finansiering som riktas till ansökningar som forskningsrådet för hälsa har valt ut bland de ansökningar som inkommit i september 2014 om akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare och bidrag för anställning som forskardoktor.

Projekten bedömdes av internationella paneler i samband med andra utvärderingar som forskningsrådet för hälsa lät utföra. I sina utlåtanden gav de internationella bedömarna respons och idéer till sökandena för att de skulle kunna vidareutveckla riskelementen i projekten. De finansierade projekten utvärderas på nytt efter ett år och utifrån utvärderingen beviljas de mest lovande projekten fortsatt finansiering.

Det är viktigt att vetenskapen förnyas

Finlands Akademis finansiering grundar sig på konkurrens och målet med finansieringen är att genomföra vetenskapligt ambitiösa projekt. Målet med riskfinansieringen som beviljas av forskningsrådet för hälsa är att stödja förnyelsen av vetenskapen: riskfinansieringen uppmuntrar till vetenskapligt mod i all forskning, vilket är nödvändigt med tanke på nya vetenskapliga genombrott och vetenskapens förnyelse.  Ordföranden för forskningsrådet för hälsa professor Tuula Tamminen konstaterar att finansieringen lätt koncentrerar sig på etablerad forskning i ett hårt konkurrensläge. ”Målet är nu att utveckla riskfinansieringen som förnyare av högklassig vetenskap med hjälp av tio utmanande spetsprojekt med behärskad risktagning. Spektrumet av projekten avspeglar också mångfalden av den vetenskapliga risken”, säger Tamminen.

De finansierade projekten har internationellt bedömts som utmärkta och de genomförs på olika håll i Finland. Projekten representerar olika vetenskapsgrenar, såsom cell- och molekylärbiologi, farmaci, neurovetenskap samt vård- och tandläkarvetenskap.

Mer information

  • riskfinansieringsbeslut
  • vetenskapsrådgivare Antti Hautaniemi, tfn 0295 335 006, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • professor Tuula Tamminen, tfn 03 3551 6673, fornamn.efternamn(at)uta.fi 

Finlands Akademi, kommunikationen informatör Anna-Riikka Oravakangas tfn 0295 335 056 fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 28.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »