FI EN

Finlands Akademi fattade beslut om finansiering för att stärka universitetens profilering

29.5.2015

Finlands Akademi har idag offentliggjort besluten om finansieringen för att stärka de finländska universitetens profilering. Målet med detta nya finansieringsinstrument är att stödja universiteten så att de kan profilera sig inom vissa fokusområden. Den totala finansieringen uppgår till 50 miljoner euro.

Finansieringen beviljas för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska och ofta mångvetenskapliga forskningsområden. Tio av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringssummorna varierar mellan 350 000 euro och 13,6 miljoner euro.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för första gången. Varje universitet fick lämna in en ansökan. I sina ansökningar skulle universiteten presentera sina egna profileringsåtgärder inom utvalda fokusområden. Finansieringen beviljas för fyra år. Akademin planerar att utlysa profileringsfinansieringen varje år.

Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel. Panelen intervjuade även universitetens ledning. ”Detta nya finansieringsinstrument är ett mycket viktigt initiativ och det är intressant också ur en internationell synvinkel. Profilering är ett sätt för universitet att förbättra sin konkurrenskraft. I och med ökat samarbete kan profileringen också främja forskningen inom spetsområden”, skriver panelen i sin rapport. Panelen bestod av experter (rektorer, vice rektorer och motsvarande) från europeiska universitet med mångsidig och ingående erfarenhet av universitetsreformer som främjar forskning.

Universiteten kom med ett brett spektrum av profileringsförslag och -initiativ. Dessutom föreslogs olika samarbetsprojekt. Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet vill stärka sitt forskningssamarbete inom biomedicin och medicinsk teknologi. Åbo universitet och Åbo Akademi ska i sin tur samarbeta inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet ska däremot se över sin arbetsfördelning inom ingenjörsvetenskaper, affärsverksamhet, informations- och kommunikationsteknik samt fysik. I fråga om nya initiativ lyfte Östra Finlands universitet fram forskning kring gränser, rörlighet och kulturmöten, medan Jyväskylä universitet lyfte fram forskning om cybersäkerhet.

”Finlands Akademis finansieringsbeslut grundar sig på panelens bedömning. Vi beaktade också hur väl profileringsförslagen motsvarade universitetens strategiska mål samt hur väl universiteten motiverade åtgärderna och presenterade konkreta sätt att förverkliga dem”, förklarar professor Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. 

Mer information: 

  • Marja Makarow, överdirektör för forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 029 415 9472, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • Finansiering efter universitet (pdf)

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »