FI EN

Ett mellanår leder inte till sämre studieframgång

12.5.2015

Ett mellanår mellan gymnasiet och inledningen av universitetsstudier försvagar inte ungdomarnas studieiver eller framgång i studierna efter att de har inletts. Å andra sidan visar de ungdomar som fortsätter med universitetsstudier direkt efter gymnasiet mer beslutsamhet i sina studier och de är mer engagerade i sina studiemål.  Ungdomar som går direkt vidare till universitetet är visserligen även mer stressade än ungdomar som inleder sina studier efter ett mellanår. Undersökningsresultatet härstammar från ett projekt inom Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS).

”Övergången från gymnasiet till fortsatta studier är en krävande fas i livet för ungdomar och många av dem lider av utmattning i slutet av gymnasietiden. I Finland infaller de krävande inträdesförhören till universitet i närheten av studentskrivningarna och de kräver att ungdomarna studerar mycket. Ett mellanår erbjuder för många en möjlighet att ta en andhämtningspaus, fundera på framtida val och utveckla en positiv framtidsbild”, säger professor Katariina Salmela-Aro,som lett undersökningen.

Övergångsperioden från gymnasiet till fortsatta studier är även i övrigt ett mycket viktigt skede i livet med tanke på en ung persons utveckling under vilken hen funderar på val av utbildningsinriktning och karriärmål som är viktiga för framtiden.

I projektet inom akademiprogrammet Lärande och kunnande i framtiden undersöktes för första gången på vilket sätt ett mellanår återspeglas i ungdomars studiemotivation och framtida utbildningsstig. Undersökningen genomfördes i Finland med hjälp av den longitudinella studien FinEdu. Studien har följt upp ungdomar från och med gymnasietiden under flera år. Samtidigt genomfördes en motsvarande studie i samarbete med australiska forskare bland lokala ungdomar.

”I ljuset av våra undersökningsresultat är ett mellanår mellan gymnasiet och fortsatta studier inte skadligt. Detta håller sträck särskilt om den unga personen håller endast ett mellanår. När vi jämför dem med ungdomar som fortsätter studera direkt efter gymnasiet kan vi se att de som hållit ett mellanår snabbt får fast de andra i fråga om studieiver och satsning på studierna”, säger Salmela-Aro.

Om den unga personen dock håller flera mellanår kan hen ha mer svårigheter att klara av studierna och med studiemotivationen. ”Många unga blir ganska ensamma i övergångsfasen, vilket kan göra övergången till den nya studiefasen full av utmaningar.”

Undersökningsresultatet visar att de ungdomar som går vidare till fortsatta studier direkt efter gymnasiet visar mer beslutsamhet i sina studier och är mer engagerade i sina studiemål än de som hållit ett mellanår. De som gått direkt vidare till att studera hade också större tilltro till att de uppnår sina mål än de som börjat studera efter ett mellanår. De upplever dock att studierna och eftersträvandet av studiemålen är mer stressande än studerande som hållit ett mellanår.

”Enligt undersökningsresultatet verkar det dessutom som att studerande som hållit ett mellanår har aningen större benägenhet att lämna studierna på hälft i ett senare skede än de ungdomar som går direkt vidare till universitetet efter gymnasiet”, säger Salmela-Aro.

Undersökningen har publicerats i tidskriften Developmental Psychology:

I wish I had (not) taken a gap-year? The psychological and attainment outcomes of different post-school pathways. Parker, Philip D.; Thoemmes, Felix; Duinevald, Jasper J.; Salmela-Aro, Katariina. Developmental Psychology, Vol 51(3), Mar 2015, 323–333. http://dx.doi.org/10.1037/a0038667

Mer information:

  • professor Katariina Salmela-Aro, Cicero Learning, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet, tfn 050 415 5283, katariina.salmela-aro(at)helsinki.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »