FI EN

De första projekten för strategisk forskning inleds

20.10.2015

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljade vid sitt sammanträde den 12 oktober 2015 finansiering på sammanlagt 52,5 miljoner euro till de 16 forskningskonsortier som valts till de första programmen för strategisk forskning. De projekt som nu inleds för samman aktörerna på ett nytt sätt och får dem att forska kring frågor som är centrala med tanke på det samhälleliga beslutsfattandet utifrån tre temaområden: tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, jämlikhet i samhället och ett klimatneutralt och resurssnålt Finland.

Förutom att bedriva högklassig vetenskaplig forskning ska projekten vara i intensiv växelverkan med beslutsfattarna så att resultaten av forskningen smidigt kan ställas till förfogande för ministerierna och övriga som drar nytta av forskningsrönen. På så sätt bidrar den strategiska forskningsfinansieringen till att främja beslutsfattande som grundar sig på uppdaterade forskningsrön i Finland.

De mångvetenskapliga grupperna inom de finansierade projekten strävar efter ta fram nya möjligheter genom bland annat kombination av robotik med välfärd, digitala omvälvningar i industrin och nya proteinkällor i livsmedelsproduktionen. Forskningsprojekten ger ny information för beslutsfattandet också vad gäller olika former och bekämpning av ojämlikhet, motverkande av marginalisering, dagvårds- och förskoletjänster, det framtida arbetslivet samt konst som basservice som främjar välbefinnandet. Forskning för att främja hållbar utveckling bedrivs kring frågor som gäller såväl Bottniska viken som skogsbioekonomi och i fråga om energiproduktion bedrivs forskning kring frågor som gäller smartare, diversifierade och klimatneutrala system.

Målet med projekten är att med högklassig vetenskaplig forskning och aktiv växelverkan främja bland annat jämlikhet och hållbar utveckling, förbättra den offentliga sektorns tjänster och lönsamhet samt främja Finlands konkurrenskraft genom att skapa nya arbetsplatser, affärsmöjligheter och digitala handelsplatser.

116 forskningsgrupper deltar i programmen

Sammanlagt 130 ansökningar inkom inom den första utlysningen för strategisk forskning och utifrån ansökningarna beviljade RSF finansiering på sammanlagt 410 miljoner euro. Ansökningarna omfattade 798 forskningsgrupper. De 16 konsortier som valdes till programmen (12 % av ansökningarna) beviljades sammanlagt 52,5 miljoner euro för perioden 1.5.2015–31.12.2017. Det finns sammanlagt 116 forskningsgrupper i de finansierade konsortierna, vilka omfattar 49 organisationer. Förutom finländska universitet och forskningsinstitut omfattar projekten utländska universitet och forskningsinstitut och andra aktörer, såsom yrkeshögskolor och företag.

RSF börjar bereda följande program för strategisk forskning efter att statsrådet på framställan av RSF fattat ett beslut om temaområdena för 2016.

Mer information

  • direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Laura Kitti, Finlands Akademi, tfn 0295 335 152, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, Finlands Akademi, tfn 0295 335 020, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Närmare uppgifter om de finansierade konsortierna (efter program):

Läs mer om programmen och konsortierna (på finska)

Information om finansieringen av strategisk forskning och programberedningen: www.aka.fi/rsf

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at) aka.fi

Senast ändrad 20.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »