FI EN

Dags att ansöka om finansiering för strategisk forskning

5.11.2015

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har vid sitt möte den 2 november 2015 officiellt beslutat att öppna utlysningen av finansiering inom fyra nya program för år 2016. RSF beslutade dessutom att komplettera ett tidigare program. De nya programmen grundar sig på de teman för den strategiska forskningen som statsrådet beslutade den 15 oktober. Statsrådet fastställde dessutom att immigrationens verkningar på det finländska samhället ska beaktas som en gemensam prioritering inom programmen.

Utlysningen har två steg. Vid det första steget ska de sökande lämna in preliminära ansökningar i Finlands Akademins e-tjänst. Ansökningstiden är 5.11–9.12.2015. Den svenskspråkiga utlysningstexten publiceras så snabbt som möjligt. Utgående från de preliminära ansökningarna väljer RSF i februari 2016 ut de projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Finansiering kan sökas inom följande nya program:

 • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad
 • Hälsa, välfärd och levnadsvanor
 • Säkerhet i en nätverksbaserad värld
 • Ett urbaniserande samhälle

RSF beslutade dessutom att öppna en kompletterande utlysning inom programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland.

Programmen, de programfrågor som styr forskningsplanen samt alla anvisningar och villkor presenteras i utlysningstexten. De preliminära ansökningarna kan lämnas in i Akademins e-tjänst under ansökningstiden 5.11–9.12.2015.

RSF vill underlätta de sökandes arbetsbörda

I det första utlysningssteget ska konsortier lämna in preliminära ansökningar (jämte bilagor) på högst sex sidor. Efter att en internationell expertpanel bedömt ansökningarna inbjuder RSF de bästa projekten inom varje program att lämna in egentliga ansökningar i februari 2016. De egentliga ansökningarna bedöms av två paneler: en bedömer den vetenskapliga kvaliteten och en den samhälleliga relevansen.

”Rådet fick in en hel del kommentarer från forskarkåren om att införa en tvåstegsutlysning. Att ansökningarna bedöms i två steg torde innebära att de sökande kan spara på den tid och möda som de investerar i att skriva ansökningar. Tvåstegsutlysningen har redan gjort att vi i rask takt har kunnat bygga upp programmen runt statsrådets teman”, berättar Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning.

Finansiering för treåriga forskningsprojekt

Finansieringen inom RSF:s nya program beviljas för treåriga forskningsprojekt. Den totala finansieringen för tre år uppskattas ligga omkring 2–4 miljoner euro per konsortium. RSF:s finansieringsbudget för år 2016 är omkring 52 miljoner euro.

Med en kortare finansieringsperiod vill RSF samla erfarenheter av mer koncentrerade program där forskningens resultat rör sig smidigt till beslutsfattare. Genom att starta totalt fem finansieringsprogram inom denna utlysningsomgång vill rådet på bred front stödja samhälleligt aktuell forskning som har stor betydelse för framtiden.

Rådet har hållit finansieringens storlek per konsortium nästan på samma nivå som i föregående omgång. Tanken är att finansieringens storlek kan bidra till att skapa ett nytt slags mång- och tvärvetenskapligt samarbete samt viktig växelverkan med de som utnyttjar forskningens rön.

RSF följer aktivt verksamheten inom programmen och de projekt som finansieras. Rådet kan också öppna en utlysning år 2018 för att komplettera ett av 2016 års teman, om temat blir synnerligen framgångsrikt.

Informationsmöte den 10 november

Ett informationsmöte om utlysningen ordnas i Helsingfors den 10 november 2015 i Nationalmuseets auditorium kl. 12–15. Mötet videofilmas och kan följas i direktsändning via Finlands Akademis webbplats. Det finns också en meddelandevägg vid mötet så att det är möjligt att ställa frågor också utan att vara på plats.

Mer information

 • Utlysningstexten (publiceras senare)
 • forskningsdirektör Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning, per.mickwitz(at)ymparisto.fi, tfn 0400 148 847
 • direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 114

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.11.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »