FI EN

Bidragsbeslut om akademiprojekt och forskardoktorer inom området biovetenskap och miljö

11.5.2015

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beslutat att bevilja akademiprojektsbidrag till 36 forskningsprojekt. Finansieringen utlystes i Akademins septemberutlysning 2014 och forskningsrådet mottog totalt 227 ansökningar inom bidragsformen. Beviljandegraden var nästan 16 procent och den totala finansieringen uppgår till ca 19 miljoner euro.

Exempel på finansierade projekt:

Mikael Skurniks forskargrupp vid Haartman-institutet vid Helsingfors universitet undersöker bakteriofager, dvs. virus som angriper bakterier. Gruppen utnyttjar affinitetskromatografi för att rengöra målproteinet och de övriga proteiner som bundit sig vid målproteinet från bakterier. Dessutom använder sig gruppen av masspektrometri för att identifiera bakteriofagproteinerna i proteinkomplexet. Forskningens resultat kan bidra till att utveckla nya bakterieläkemedel

Markanvändning påverkar också jordens albedo, dvs. på den andel av solljuset som reflekteras tillbaka i atmosfären och ut i rymden. Jordens albedo inverkar i sin tur i hög grad på klimatet på jorden. Miina Rautiainen (Aalto-universitetet) leder ett forskningsprojekt som ska utreda hur förändringar i skogarna i Eurasien och Nordamerika inverkar på årstidsvariationen i albedo. I projektet kombineras satellitbaserade tidsserier med statistik om växtlighetens årsrytm.

16 får bidrag för anställning som forskardoktor

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö har även beslutat att finansiera 16 nya anställningar som forskardoktor. Forskningsrådet lät bedöma 164 ansökningar av de ansökningar som det mottog i Akademins septemberutlysning 2014. Beviljandegraden var 10 procent och den totala finansieringen uppgår till ca 4,5 miljoner euro.

Bidrag för anställning som forskardoktor beviljades till Nick Bos (Helsingfors universitet), Jaquelin DeFaveri (Helsingfors universitet), Guido Durian (Åbo universitet), Laura Härkönen (Uleåborgs universitet), Ylva Isaksson (Åbo Akademi), Veera Kainulainen (Helsingfors universitet), Lauri Korhonen (Östra Finlands universitet), Anniina Mattila (Helsingfors universitet), Katharina Palmer (Uleåborgs universitet), Sabaheta Ramcilovik-Suominen (Östra Finlands universitet), Antti Rissanen (Tammerfors tekniska universitet), Kalle Rytkönen (Åbo universitet), Henri Siljanen (Östra Finlands universitet), Vid Sustar (Åbo universitet), Heikki Takala (Helsingfors universitet) och Raine Toivonen (Åbo universitet).

Mer information

Akademiprojektsbidrag

 • vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 060
 • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 028
 • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 106
 • vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 128
 • lista över finansierade projekt

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • vetenskapsrådgivare Annika Raitala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, p. 029 533 5097
 • vetenskapsrådgivare Mirkka Herranen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, p. 029 533 5016
 • specialforskare Timo Kolu, fornamn.efternamn(at)aka.fi, p. 029 533 5044
 • lista över finansieringsmottagare

Finlands Akademi,
kommunikationen webbinformatör
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 11.5.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »