FI EN

Bidrag beviljades till nya forskardoktorer inom hälsoforskning

11.6.2015

Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi har beslutat att finansiera 17 nya forskardoktorer. I Akademins septemberutlysning 2014 mottog forskningsrådet totalt 152 ansökningar om bidrag för anställning som forskardoktor. Beviljandegraden var alltså endast omkring tio procent.

Konkurrensen om finansiering blir hårdare varje år. Detta beror dels på att antalet ansökningar har fortsatt öka, dels på att Akademins finansieringsbudget har stramats åt. Ungefär 70 procent av finansieringsmottagarna i denna utlysningsomgång var kvinnor.

Bidraget för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare och utvecklas som självständiga forskare. 

Exempel på nya forskardoktorer

Astrid Subrizi (Östra Finlands universitet) utvecklar nya behandlingsmetoder för åldersdegeneration i ögonbotten genom att utnyttja mikro-RNA, små RNA-molekyler som reglerar genuttrycket. Forskare har nyligen observerat att åldersdegeneration i ögonbotten, s.k. åldersrelaterad makuladegeneration, kan bero på en okontrollerbar och fortsatt ögoninflammation. Dessa åldersförändringar i ögat är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år. De nya metoderna för att hålla tillbaka kroniska och patologiska inflammationer kunde också bidra till behandlingen av andra ögoninflammationssjukdomar.

Simon Walker (Jyväskylä universitet) undersöker hur åldrandet påverkar musklernas kraftproduktion och balansen. I och med försvagade muskler är det mycket som ändras i det dagliga livet. Walker kommer att utnyttja ny avbildningsteknik för att ta fram ny kunskap om hur nervsystemet styr kraftproduktionen och balansen samt om hur åldrandet inverkar på detta. Ett ytterligare mål är att undersöka effekterna av motståndsträning hos äldre människor.

Anna Kreutzman (Helsingfors universitet) utvecklar effektivare cancerbehandlingsmetoder genom att förbättra funktionen av NK-celler (natural killer cells). NK-celler utgör en viktig del av immunsystemet och kroppens skydd mot cancer. Tyvärr fungerar NK-cellerna ofta ganska dåligt hos cancerpatienter, och man har hittills inte kunnat återställa deras normala funktion. Kreuzman ska utreda NK-cellers karaktär och funktion hos cancerpatienter, både i blodomloppet och i själva tumörerna. Forskningen ska också ta fram svar på hur man med olika läkemedel kunde modifiera NK-cellers funktion.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 15.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »