FI EN

Bedömning av sökresultat på webben hör till grundläggande digital läskompetens – utmaningarna är störst för dyslektiker

5.11.2015

En del skolelever tycks fortfarande nöja sig med en relativt ytlig läsning när de söker information på webben, anser Jarkko Hautala som arbetar med eSeek-projektet som beviljats finansiering av Finlands Akademi. Projektet, som genomförs på institutionerna för psykologi och pedagogik vid Jyväskylä universitet och som leds av professor Paavo Leppänen, undersöker på olika sätt den digitala läskompetensen hos sjätteklassister som läser normalt och långsamt, bland annat genom att mäta ögonrörelser. Projektet finansieras inom Finlands Akademis Akademiprogram för lärande och kunnande i framtiden (TULOS).

Genom att studera ögonrörelser kan man få kunskap om hur elever läser sökresultat och hur de lyckas välja den nyttigaste länken bland sökresultaten. ”Eleverna läser visserligen sökresultatens rubriker, men en del av dem verkar inte överhuvudtaget läsa sökresultatens webbadressfält eller textutdrag. Tyvärr verkar långsamma läsare med läs- och skrivsvårigheter vara överrepresenterade i denna grupp. Barn med dyslexi behöver därför antagligen särskilt stöd också med digital läsning”, konstaterar Hautala, som ansvarar för undersökningen av ögonrörelser i projektet.

Största delen av barnen sållade dock sökresultaten mycket effektivt. De gjorde få fel i informationssökningsuppgifterna och verkade hitta den väsentliga informationen bland sökresultaten på några sekunder. ”En bra grundläggande läskompetens gör processen helt klart snabbare, men det som är väsentligt är att kunna tolka sökresultatens rubrik, webbadress och textutdrag i förhållande till informationsbehovet”, säger Hautala.

Tolkningen av sökresultatens textutdrag visade sig vara svårast för eleverna. Enligt forskarna beror detta på informationens karaktär i sökresultatens delar. Medan sökresultatens rubrik och webbadress ger kategoriserande information på ett mer allmänt plan, ger textutdrag mer detaljerad information om huruvida sidans innehåll anknyter till det man söker. ”De som noggrant läste igenom textutdragen klarade sig i allmänhet bra i informationssökningsuppgifterna. Visserligen verkar en liten andel av barnen också ha problem med läsförståelsen,” säger Hautala.

Grundforskning i digital läskompetens stöder undervisningen

”Digitaliseringen av samhället är en utmaning för oss alla oberoende av ålder eller yrke.  Att lära sig väsentliga digitala färdigheter är i bästa fall en naturlig del av studierna.  De nya läroplanerna siktar också på detta. Digitaliseringen av utbildningen är i första hand en utmaning för lärarna, som har behov av utbildning baserad på undersökt aktuell kunskap om hur undervisningen i digital kompetens kan främjas i arbetet. Till exempel handlar faktabaserad läsning på webben allt mer om att söka och kombinera olika slags information”, berättar Leppänen.  

Även om den neurokognitiva grunden för traditionell läsning redan är relativt känd är forskningen i digital läsning ett outforskat område. Syftet med projektet är att genom att kombinera bedömning av digital läskompetens med undersökning av ögonrörelser och mätning av hjärnverksamheten ta fram pedagogiskt värdefull kunskap om de kognitiva färdigheter och processer som är väsentliga i digital läsning. Dessutom utvecklas metoder för att bedöma och undervisa i dessa färdigheter. Ett särskilt mål är att ta fram kunskap som hjälper barn med inlärningssvårigheter att tackla utmaningarna med digital läsning.   

Mer information:   

  • professor Paavo Leppänen, Jyväskylä universitet, tfn 050 338 4747, paavo.ht.leppanen(at)jyu.fi
  • forskardoktor Jarkko Hautala, Jyväskylä universitet, tfn 050 589 5302, jarkko.v.hautala(at)jyu.fi    

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Anna-Riikka Oravakangas
tfn 0295 335 056
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 5.11.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »