FI EN

Öppna utlysningar av Finlands Akademi och Akademins samarbetspartners i början av 2015

12.1.2015

I början av 2015 öppnas ett flertal finländska och internationella utlysningar för finansiering av forskning. Information om aktuella finansieringsmöjligheter läggs ut på Finlands Akademis webbplats på sidan Sök nu.

Akademins utlysning för universitet

Utlysningar av organisationer som står nära Akademin

Utlysningar av Akademins internationella samarbetspartners

Kontrollera de exakta ansökningstiderna på utlysningarnas egna webbsidor (länkarna till de internationella utlysningarna leder till engelskspråkiga sidor).

Akademins aprilutlysning 2015

Ansökningstiden för Finlands Akademis aprilutlysning 2015 är 7–29.4.2015 (bekräftas senare). Till utlysningen bereds följande finansieringsmöjligheter.

 • Finansieringsprogram av rådet för strategisk forskning inom följande teman:
  • nyttjande av tekniska omvälvningar samt institutioner i förändring
  • ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle
  • jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet
 • Två tematiska utlysningar (bekräftas senare) inom programmet ICT 2023:
  • Metoder och tillämpningar för hantering och analys av stora datamängder och öppna data
  • Avancerade mikrosystem: från smarta komponenter till cyberfysiska systemMetoder och tillämpningar för hantering och analys av stora datamängder och öppna data
  • Avancerade mikrosystem: från smarta komponenter till cyberfysiska system
 • Akademiprogrammet Digital Humanities
 • FIRI 2015 – finansiering för forskningsinfrastruktur 

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 3.3.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »