FI EN

38 miljoner euro till naturvetenskaplig och teknisk forskning

12.6.2015

Finlands Akademi har beslutat att bevilja 38 miljoner euro till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen beviljas av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inom bidragsformen akademiprojektsbidrag. Sammanlagt är det 85 projekt som får finansiering och den beviljas i regel för fyra år.

Den genomsnittliga finansieringen uppgår till 444 000 euro per projekt. Av de finansierade projekten var 38 procent konsortieprojekt. Forskningsrådet behandlade sammanlagt över 500 ansökningar om akademiprojektsbidrag.

Finansiering för att stärka den finländska forskningens kvalitet och förnyelseförmåga

De finansierade projekten är vetenskapligt högklassiga och de har stor genomslagspotential. Projekten främjar forskarrörlighet, nya forskningsinitiativ och unga forskares karriärmöjligheter, vilket bidrar till att stärka forskningens kvalitet och förnyelseförmåga. I projekten behandlas teman såsom förbränningsmotorer, bioraffinaderier, avancerade batteritekniker och sensorer för att analysera idrottsprestationer:

Ledande forskare Ossi Kaario (Aalto-universitetet) bedriver forskning om tvåbränsleförbränning. Kaario utnyttjar moderna beräkningsmetoder, såsom storvirvelsimuleringsmodeller och flammodellering (flamelet-generated manifold approach). Tvåbränsleförbränning innebär att ett motorsystem är konstruerat för att köras samtidigt på två olika bränslen. Tekniken har väckt mycket intresse, eftersom den gör att man kan förbränna naturgas i en dieselmotor med mycket lite avgaser och hög nyttograd. Kaarios projekt är ett internationellt samarbetsprojekt med fokus på fysiken och kemin bakom tvåbränsleförbränning.

Docent Mari Kallioinen (Villmanstrand tekniska universitet) och forskare Matti Reinikainen (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) leder ett konsortieprojekt där de utvecklar ett membran vars katalytiska aktivitet minskar ligninbaserad fouling, dvs. att membranytan nedsmutsas, i bioraffineringsprocesser. Ligninbaserad nedsmutsning begränsar användningen av polymermembraner t.ex. i behandlingen av träextrakt. Forskningens resultat bidrar till utvecklingen av kostnadseffektiva bioraffineringsprocesser och de kan utnyttjas i behandlingen av träaktiga kemiska föreningar.

Professor Vesa-Pekka Lehto (Östra Finlands universitet) utvecklar litium-jonbatterier med hög energi- och effekttäthet. Kisel har en mycket hög teoretisk kapacitet som en negativ elektrod i litium-jonbatterier. Problemet är att kiselelektroden pulvriseras då batteriet laddas eller urladdas. Lehtos projekt går ut på att utveckla ett avancerat hybridmaterial som tål stora volymförändringar och bidrar till bättre ledningsförmåga.

Professor Robert Piche (Tammerfors tekniska universitet) och professor Taija Juutinen (Jyväskylä universitet) ska tillsammans ta fram ny sensorteknik för att man ska kunna mäta och analysera människans rörelser i en mer naturlig miljö medan prestationen pågår. Målet är att utveckla en ny typ av små och förmånliga sensorer. Meningen är att de nya sensorerna ska kunna utnyttjas bl.a. vid simning, paddling och joggning.

Mer information

  • lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Outi Oila, tfn 0295 335 086
  • vetenskapsrådgivare Sami Heinäsmäki, tfn 0295 335 045
  • vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 0295 335 024 

Våra e-postadresser skrivs fornamn.efternamn(at)aka.fi. 

 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »