FI EN

14 miljoner euro till nya forskningsprojekt inom hälsa

22.4.2015

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har beslutat att bevilja akademiprojektsbidrag till 31 forskningsprojekt. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2014 och beviljandegraden var 16 procent.

Akademiprojektsbidrag är bland Finlands Akademis viktigaste finansieringsmöjligheter. Målet med finansieringen är att stödja vetenskapligt ambitiös forskning av högsta kvalitet. De projekt som forskningsrådet nu beslutat att finansiera tar sikte på att producera ny forskningskunskap som i framtiden kan utnyttjas i behandlingen av sjukdomar och skador, främjandet av hälsa och välfärd, utvecklingen av mediciner och beslutsfattandet om hälsopolitik.

Akademiprojektsbidrag beviljades bl.a. till följande projekt:

Satu Mustjoki (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt som ska undersöka autoimmuna sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, där man inte helt känner till hur de utvecklas. Mustjoki ska med sitt forskarteam undersöka om de avvikande populationer av vita blodkroppar som ofta konstateras hos patienter har uppkommit på grund av mutationer samt om dessa spelar någon roll vid sjukdomens uppkomst. I projektet utnyttjas nya generationens sekvenseringsmetoder för att definiera dessa mutationer hos patienter med autoimmuna sjukdomar. Projektet ska även utreda vilka faktorer som orsakar mutationer och hur muterade cellpopulationer inverkar på sjukdomens uppkomst. Målet är att finna nya och bättre inriktade behandlingsmetoder som också är mer effektiva.

Leila Karhunen (Östra Finlands universitet) leder ett interdisciplinärt forskningskonsortium som också inbegriper Johanna Närväinens (VTT) och Mika Tarvainens (Östra Finlands universitet) forskarteam. Konsoritet ska undersöka nya perspektiv på och individuella metoder för hur man kan reglera sitt ätande. Som forskningsmetoder utnyttjas subjektiv bedömning, funktionell magnetresonanstomografi (fMRT), elektroencefalografi (EEG) samt mätning av det autonoma nervsystemets och ämnesomsättningens egenskaper och psykologiska egenskaper. Forskningens resultat kan utnyttjas för att utveckla näringsmässigt balanserade matval och skräddarsydd hantering av vikt och ätande.

Sampsa Vanhatalo (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt som ska undersöka hur hjärnskador hos nyfödda barn inverkar på hjärnaktiviteten samt huruvida skadorna leder till livsvariga kognitiva problem. Forskarna kommer att analysera funktionen av hjärnans elektriska nätverk samt tidiga sensoriska mekanismer i hjärnbarken. Projektet är en kombination av experimentell och klinisk forskning och erbjuder på så sätt nya möjligheter inom utvecklingen av behandlingsmetoder. Målet är också att ta fram sådana innovationer som i framtiden kan göra att man kan erbjuda individualiserad vård för nyfödda barn.

Mer information

Finlands Akademi,
kommunikationen webbinformatör
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 22.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »