FI EN

Forskningsrådet för hälsa finansierar 10 nya akademiforskare

12.5.2015

Finansieringsbesluten om Finlands Akademis septemberutlysning 2014 ramlar in med full fart. Forskningsrådet för hälsa har nu beslutat att finansiera tio nya akademiforskare. Forskningsrådet mottog totalt 87 ansökningar om bidrag för anställning som akademiforskare. Beviljandegraden var alltså drygt 11 procent. De internationella bedömarna tyckte att ansökningarna höll hög vetenskaplig nivå och att de bästa ansökningarna var internationellt sett konkurrenskraftiga.

Målet med Finlands Akademis femåriga bidrag för anställning som akademiforskare är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag och bidra till deras vetenskapliga självständighet. Akademiforskarna bedriver självständigt vetenskapligt arbete enligt en forskningsplan.

Exempel på nya akademiforskare:

Att gå i pension är en stor livsförändring som inverkar på hälsobeteendet och hälsan senare i livet på många olika sätt. Sari Stenholm (Åbo universitet) undersöker hur livsstilen och kliniska riskfaktorer ändras när man går i pension.  Stenholm ska också utreda vilka faktorer som inverkar på hur arbetslivet kan förlängas samt hur ett förlängt arbetsliv är förknippat med hälsa och funktionsförmåga senare i livet. Det finns ett stort behov av information om dessa frågor både inom hälsorådgivningen och i planeringen av hälsoservice för att för att man ska kunna förbättra äldre människors hälsa och funktionsförmåga.

Cancerbehandlingen håller på att övergå till en mer individualiserad approach med målinriktade lösningar. Mikko Anttonen (Helsingfors universitets centralsjukhus) leder en forskargrupp som utnyttjar en molekylärbaserad modell för att planera behandlingen av terapiresistent äggstocks- och livmodercancer. Gruppen ska ta fram olika verktyg för att bättre inrikta cancerbehandlingen till de patienter som får största nyttan av behandlingen. Målet är att identifiera nya markörämnen som ger tecken på behandlingens effektfullhet.

Förebyggandet av demens och Alzheimers sjukdom är ett viktigt mål inom folkhälsoarbetet. Alina Solomon (Östra Finlands universitet) utvecklar verktyg för att känna igen personer med hög risk för dessa sjukdomar som skulle ha nytta av förebyggande vård. I forskningen utnyttjas nya datorbaserade metoder för att analysera demensrelaterade faktorer och biomarkörer. Målet är att ta fram metoder för att effektivt kategorisera människor i grupper så att den förebyggande vården skulle vara så effektiv som möjligt.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »