FI EN

Nya kliniska forskare och forskardoktorer inom hälsoforskning

(04.06.14) 

Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi finansierar 16 nya forskardoktorer och tio nya kliniska forskare. Forskningsrådet mottog 130 ansökningar om forskardoktorsfinansiering och 34 ansökningar om finansiering för kliniska forskare.

Finlands Akademi stödjer karriärer som klinisk forskare

Finansieringen av klinisk forskning är en riktad finansieringsform som forskningsrådet för hälsa har för forskningsarbete på deltid och för forskningskostnader. Målet är att uppmuntra de läkare som sysslar med kliniskt arbete att forska under specialiseringen och därefter vid sidan av det kliniska arbetet.

Docent Teppo Järvinen vid Helsingfors universitet forskar i artros. Det är den allmännaste av samtliga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och hör i Europa till de tio största hälsoproblemen i samhället. Knäet och skulderleden är typiska leder som drabbas av slitage. Fortfarande är det emellertid oklart hur slitaget börjar och hur det kunde förebyggas och behandlas. Enligt rådande uppfattning beror slitage i både knäet och axeln på mekanisk skavning och därför är också behandlingen mekanisk, endoskopisk rengöring av lederna, med vilken ledytorna putsas.  Denna forskning utreder med placebokirurgi hurdan nytta man uppnår med kirurgiska åtgärder.

FD Anna Urrila vid Institutet för hälsa och välfärd utreder sammanhanget mellan sömn och hjärnans strukturer i ungdomsåren. Enligt antagandet stör dålig sömn i ungdomsåren hjärnans utveckling och exponerar för sömnlöshet och depressiva symptom senare i livet. Forskningsprojektet utgör en del av det mer omfattande europeiska IMAGEN-konsortiets forskningsprojekt där man studerar hjärnans utveckling och psykiska symptom hos europeiska ungdomar. Strukturen hos ungdomars hjärnor undersöks med moderna metoder för diagnostisk avbildning av hjärnan och sömnen med en självvärderingsenkät. Urrila utför sin undersökning åren 2014–2017 i en mångvetenskaplig forskningsmiljö i nära samarbete med den franska forskningsgruppen INSERM U1000. En bättre förståelse av mekanismerna bakom sömnlöshet och depression kan leda till nya vårdmetoder och möjligheter till förebyggande.

Mobilitet ger lyft för forskardoktorer

Den treåriga perioden som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare och utvecklas som självständiga forskare.  Forskningsrådet för hälsa anser att internationell erfarenhet är särskilt viktig i detta skede av forskarkarriären. De flesta av de forskardoktorer som nu finansierats utför också en del av sitt forskningsarbete utomlands.

FD Simon Pfisterer vid Helsingfors universitet forskar i hur fett samlas i celler, vilket exponerar oss för många folksjukdomar. Kolesterol som samlas i makrofagceller inverkar särskilt på uppkomsten av arterioskleros. Kolesterolet lagras i cellerna i cellorgan, som kallas för lipid droplets, lipiddroppar. De består av en fettkärna och omges av en mantel som består av proteiner. Syftet med undersökningen är att identifiera nya proteiner i manteln kring dessa lipiddroppar, som styr lagringen av kolesterolet. I projektet undersöks vilken betydelse proteinerna har för lagringen av kolesterol i makrofagerna och vid uppkomsten av arterioskleros. Det här ger viktig information om de cellmekanismer som kan leda till arterioskleros.

Forskardoktor Leena Forma utreder vilken betydelse åldern och dödens närhet har för kostnaderna i sjukhus och långtidsvården. Projektet undersöker hur gamla människor anlitat sjukhus och långtidsvård samt kostnaderna för detta från 1998 till 2013, dvs. under en period då det blev allmänt med långlivade människor och då servicesystemet ändrades. Anlitandet av tjänster och kostnader jämförs bland dem som levde sina två sista levnadsår med andra jämngamla som levde längre. Syftet är att utreda i vilken omfattning användningen av olika tjänster koncentreras till de sista tiderna i livet. Det första materialet omfattar nästan samtliga finländare som avlidit 1998–2013 i en ålder av 70 år eller äldre, det andra materialet cirka 4 000 tammerforsbor i åldern 90 år eller äldre. Uppgifterna om hur tjänsterna anlitats har man fått ur de nationella registren. Forma utför sin forskning vid enheten för hälsovetenskaper vid Tammerfors universitet och syftet är att bidra till en utveckling av servicesystemet och att främja livskvaliteten hos äldre människor.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »