FI EN

NordForsk stöder forskning för bättre hälsa i de nordiska länderna

25.08.2014

NordForsk har öppnat en utlysning för nordiska forskningsprojekt inom fördelningen av hälsa och välfärd. Utlysningen genomförs inom ramen för det nordiska programmet för hälsa och välfärd. Programmet har som mål att bidra till att förbättra hälsan i de nordiska länderna genom toppforskning och lösningar till samhälleliga och folkhälsorelaterade utmaningar. Den aktuella utlysningen syftar till att öka förståelsen av hur demografiska, samhälleliga, miljörelaterade och biologiska faktorer inverkar på fördelningen av hälsa och välfärd samt på välfärdssamhället överlag.

Ett enskilt projekt kan ansöka om högst 3,67 miljoner euro (30 mn norska kronor) i finansiering inom utlysningen. Finansieringen beviljas för fem år. I forskningsprojekten ska ingå forskare från minst tre nordiska länder. Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2014. Finansieringsbesluten fattas i slutet av året och finansieringsperioderna inleds i början av 2015.

Det nordiska programmet för hälsa och välfärd finansieras av NordForsk, Nordiska ministerrådet och forskningsfinansiärer från samtliga fem nordiska länder. Finlands Akademis finansieringsandel är drygt tre miljoner euro. Programmet finansieras genom en s.k. common pot, med bidrag från alla deltagande parter.

Den aktuella utlysningens tema hänför sig till preventions- och interventionsstudier kring det nordiska välfärdssamhällets funktionskapacitet inom teman såsom åldrande, utbildning, etnicitet, livsstil (särskilt motion) och arbetsliv (inkl. pensionsfrågor). De projekt som finansieras ska ha relevans för nordisk folkhälsa och dess utmaningar. Projekten ska sträva efter att öka förståelsen dels av de mekanismer som ligger bakom fördelningen av hälsa, dels av betydelsen av välfärdssystem. Forskningsprojekten ska därför innehålla mångvetenskapliga och jämförande infallsvinklar.

”Finland har gott om forskningsexpertis av högsta kvalitet och landets forskare har byggt upp omfattande nätverk med andra nordiska forskare. Jag hoppas att finländska forskare aktivt deltar i denna utlysning både som koordinatorer och som partners. Utlysningen erbjuder en ypperlig möjlighet att ta del av samnordiska forskningsmedel, stärka nordiskt samarbete och utnyttja dataresurser”, säger Jarmo Wahlfors, som är medlem i programkommittén och direktör för enheten för hälsoforskning vid Finlands Akademi.

NordForsk har redan börjat planera följande utlysning inom programmet. Utlysningen torde öppnas under år 2015. Den riktas till pilotundersökningar som utnyttjar nordiska forskningsregister.

Mer information:

• enhetsdirektör Jarmo Wahlfors, tfn 0295 335 126, fornamn.efternamn(at)aka.fi
• utlysningstexten (på engelska): https://funding.nordforsk.org/nordforsk/call/call.jsp?cid=424


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »