FI EN

Marja Makarow ny styrelseordförande för NordForsk

7.7.2014

Professor Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi, har utnämnts till ordförande för NordForsks styrelse för en tvåårsperiod. NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar nordiskt forskningssamarbete och ger råd och tar initiativ om nordisk forskningspolitik.

NordForsk har som uppgift att generera mervärde för den nordiska forskningsverksamheten och därmed stärka den nordiska forskningens ställning och internationella konkurrenskraft. Organisationen för samman nationella forskningsmiljöer i större samfinansierade nordiska program. På så sätt bidrar NordForsk till att främja forskning av högsta kvalitet.

NordForsk lyfter också fram viktiga forskningspolitiska frågor och ger råd till Nordiska ministerrådet som underlag för samnordiska prioriteringar och forskningsstrategier.

”Ett aktuellt initiativ har att göra med ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsprogram om grön tillväxt och ett hållbart samhälle. NordForsks budget för programmet är ca 2,5 miljoner euro (20 miljoner norska kronor). Programmets mål är att ta fram ny kunskap om den samhälleliga, ekonomiska och miljörelaterade expertis som behövs för att åstadkomma hållbar tillväxt i dagens globala värld”, berättar Makarow.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är byggandet av den nordiska forskningsinfrastrukturen. Just nu håller man t.ex. på att planera en samnordisk databas som stöd för forskning inom området hälsa och välfärd. Finansieringen kommer att utlysas i ett senare skede. Samtidigt vill NordForsk också effektivera den gemensamma användningen av existerande forskningsinfrastrukturer både i de nordiska länderna och i resten av Europa.

”NordForsks styrelse beslutade nyss att finansiera åtta viktiga nordiska forskningsinfrastrukturer, varav flera finns med på ESFRIs vägvisare. Detta stärker de nordiska ländernas ställning i omfattande europeiska infrastrukturprojekt”, säger Makarow.

www.nordforsk.org

Mer information:
överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »