FI EN

Kina stärker sin roll i den globala klimatpolitiken”Det kommer inte bli lätt att vända ett stort ’kolfartyg’ i en hållbar riktning”

4.12.2014

Den kraftiga urbaniseringen samt en växande medelklass med västerländska konsumtionsvanor kommer under de närmaste 20 åren att hålla Kinas energiförbrukning och miljöutsläpp på en hög nivå. De pågående förändringarna erbjuder ändå lovande möjligheter att stävja utsläppen och främja utvecklingen av en hållbar energi- och klimatpolitik. Detta framgår av en studie som genomförts inom forskningsprogrammet Klimatförändringen – dess konsekvenser och hur den kan bemästras (FICCA) med finansiering från Finlands Akademi och Kinas akademi för samhällsvetenskaper (CASS).

Kinas roll vad gäller klimatutsläpp är mycket påtaglig. Kinas koldioxidutsläpp utgör cirka 30 procent av de globala koldioxidutsläppen, medan EU:s andel är cirka tio procent. I år har Kinas koldioxidutsläpp per capita överskridit utsläppen inom Europeiska unionen. Kina har ställt som mål att vända sina klimatutsläpp neråt 2030. Kineserna försöker uppnå detta mål genom att förbättra sin energieffektivitet samt öka andelen icke-fossila bränslen.

”Globalt leder Kina investeringarna i förnybar energi. Trots att kapacitetsökningen inom förnybar energi är snabb, är tillväxten i efterfrågan på energi klart snabbare, vilket gör att man också tvingas öka kolkraftskapaciteten”, säger forskningsdirektör Jari Kaivo-oja på Framtidsforskningscentralen vid Åbo universitet. Han säger att den snabbt ökande kinesiska välfärden och det därmed förändrade konsumtionsbeteendet ökar energiförbrukningen och klimatutsläppen.

”Kinas produktions- och energisystem har effektiviserats påfallande snabbt per BNP-enhet, men med effektivitetsförbättringar kan man inte tillräckligt stävja den ökning av energiförbrukning och klimatutsläpp som den ökade välfärden och konsumtionen orsakar.”

Även Kinas större roll i världshandeln har ökat klimatutsläppen under de senaste decennierna. Enligt Kaivo-oja borde ärenden som hänför sig till internationell handel beaktas mer i den fortsatta forskningen som gäller klimatpolitiken. Å andra sidan minskas energiförbrukningen och utsläppen genom den kinesiska ekonomins serviceegenmakt, som bygger på den kinesiska regeringens aktiva ekonomi- och samhällspolitik.

”I planeringen av denna nya hållbarare politik kan tankeutbyte mellan Europeiska unionen och Kina vara mycket nyttigt”, säger Kaivo-oja.

Kina ämnar höja andelen renare energikällor i sin energipalett till 20 procent före 2030. Enligt tidigare kinesiska uppskattningar kommer utsläppen att kulminera mellan 2025 och 2040.

”Enligt vår studie begränsar ändringen av de ekonomiska strukturerna i Kina ökningen av koldioxidutsläppen endast med en dryg fjärdedel jämfört med utsläppsvärdena hos den typ av tung industri som nu dominerar den ekonomiska strukturen. De nuvarande planerna för utvecklingen av energisystemet möjliggör inte att utsläppen börjar minska före 2030.”

Kaivo-oja bedömer ändå att de förändringsprocesser som nu pågår i Kina erbjuder lovande möjligheter för att stävja utsläppsökningen.
 
”Urbaniseringen i Kina pågår fortfarande. Infrastrukturlösningarna för de nya stadsregionerna samt konsumtionsbeteendet hos de kineser vilkas välmående ökar är delområden genom vilka den kommande utvecklingen kan påverkas effektivt. Kinas stora satsningar på ekologisk stadspolitik och försök med hållbar utveckling är positiva signaler med tanke på hållbar utveckling inom energi- och klimatpolitiken.”

Mer information:

forskningsdirektör, docent Jari Kaivo-oja
Åbo universitet, Åbo handelshögskola, Framtidsforskningscentralen
tfn 02 333 9832, 041 753 0244
jari.kaivo-oja(at)utu.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Risto Alatarvas
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »