FI EN

JPND utlyser finansiering för forskning kring neurodegenerativa sjukdomar

(20.1.2014)

EU-initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND) har öppnat två nya utlysningar. Utlysningarnas teman är mekanismer bakom neurodegenerativa sjukdomar (Cross-disease analysis of pathways) och pilotstudier om förebyggande av neurodegenerativa sjukdomar (Pilot studies on preventive strategies). Finlands Akademis forskningsråd för hälsa deltar i finansieringen med högst 500 000 euro per utlysning. I utlysningarna deltar totalt tolv europeiska länder och Kanada, som deltar i tema 1.

JPND har lanserat ett webbaserat verktyg för att hjälpa sökande hitta lämpliga samarbetspartner. JPND Partnering Tool kan nås via initiativets webbplats.

Forskningsrådet för hälsa finansierar sådana projekt som innehåller finländska forskare eller forskargrupper. I utlysningen finansieras forskningskonsortier som består av forskare från flera länder. Läs mer om utlysningens teman och kriterier på initiativets webbplats.

Gör så här

Utlysningen genomförs i två steg. I det första steget lämnas ansökningarna inte in till Akademin. I utlysningen följs dock Akademins anvisningar om behörighet att ansöka, principer för akademiprojektsfinansiering och totalkostnadsmodellen. Akademins finansieringsandel är högst 70 procent av ett projekts totalkostnader.

De preliminära ansökningarna lämnas in via JPND:s webbplats. Ansökningstiden går ut den 18 februari 2014 för tema 1 (Cross-disease analysis) och den 20 februari 2014 för tema 2 (Pilot studies on preventive strategies). Kontrollera ansökningstiden på initiativets webbplats. Vi ber att du kontaktar utlysningens kontaktperson vid Akademin innan du börjar din ansökan. Noggrannare anvisningar och blanketterna finns på initiativets webbplats.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »