FI EN

Irmeli Mustalahti och Petri Ala-Laurila får årets akademipris

24.11.2014

Den 27 november 2014 utdelar Finlands Akademi 2014 års akademipris till två meriterade forskare. Akademipriset för samhälleligt genomslag går till akademiforskare Irmeli Mustalahti från Östra Finlands universitet och akademipriset för vetenskapligt kurage till akademiforskare Petri Ala-Laurila från Helsingfors universitet.

 

Akademipriset för samhälleligt genomslag: Irmeli Mustalahti

Akademiforskare Irmeli Mustalahti är en aktiv föreläsare, skribent och debattör som modigt tar ställning till globala frågor kring utvecklingssamarbete och naturtillgångar. Mustalahti har förtjänstfullt främjat den miljöpolitiska forskningen samt ökat det allmänna intresset för utvecklingsforskning. Mustalahtis nätverk av internationella samarbetspartners är beundransvärt omfattande. Utöver sina akademiska meriter har Mustalahti även anlitats som konsult och samkunnig i olika utvecklingsprojekt runtom i världen. Hennes forskning har även politisk betydelse: statsförvaltningen och olika utvecklingsprogram har utnyttjat hennes expertis i planeringen och förverkligandet av miljöprojekt. 

Irmeli Mustalahti är en specialist på internationell miljöförvaltning och -politik. Hon undersöker de möjligheter och utmaningar som hänför sig till vanliga människors deltagande i förvaltningen och användningen av naturtillgångar. En viktig fråga i forskningen är huruvida man kan utgå från ett medborgarperspektiv och implementera en interaktiv förvaltning av naturtillgångar. Världen står inför svåra val. Lönar det sig att hugga ned skogen för mat- och energiproduktionens behov eller ska man koncentrera sig på att skydda den? Å ena sidan är skogen en effektiv kolsänka som hindrar klimatförändring, å andra sidan är den också en viktig inkomstskälla för landsbygdsbefolkningen. Man borde allt mer lyssna till vad den lokala befolkningen har att säga. Då människor ges bättre möjligheter att delta i beslutsfattande anser de också att besluten är mer rättvisa, vilket eventuellt kan bidra till en förbättrad förvaltning av naturtillgångar. Mustalahti vill reda ut hur växelverkan och deltagande syns i beslutsfattande samt hur de inverkar på förvaltningen och skyddet av naturtillgångar på olika nivåer.

Just nu genomför Mustalahti och hennes forskningsgrupp en jämförande studie kring de möjligheter och utmaningar som hänför sig till en interaktiv förvaltningsmodell för att begränsa avskogning och skogsdegradering. Målländer är Tanzania, Nepal, Mexiko och Laos, där fokus ligger på de samhälleliga och oförutsägbara inverkningarna av sådana miljöprojekt som siktar till att begränsa klimatförändringen. Mustalahtis avsikt är att identifiera sådana globala förändringsprocesser som inverkar på rättvisan på miljöförvaltningens olika nivåer. Forskningen tar fram ny kunskap som stöd för kommande projekt och beslutsfattare.

Akademipriset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

 

Akademipriset för vetenskapligt kurage: Petri Ala-Laurila

Akademiforskare Petri Ala-Laurila är utan tvekan en av Finlands mest lovande unga biofysiker. Ala-Laurila har en internationellt sett betydande karriär framför sig inom neurofysiologins område. Som forskare har Ala-Laurila visat fördomsfrihet genom att våga ta risker inom ett mycket utmanande forskningstema. Ala-Laurila undersöker hur den information som har att göra med synen löper i små neurala kretsar. I särskild fokus är hur synsystemet kan urskilja sådana små signaler som uppkommer av ett fåtal fotoner. Ala-Laurilas mångsidiga utbildning stöder genomförandet av mångvetenskapliga forskningsprojekt. Efter att ha fått sin doktorsutbildning vid f.d. Tekniska högskolan i Helsingfors har Ala-Laurila bl.a. gedigna baskunskaper i kemi, fysik och matematik. Han har också läst neurobiologi vid Helsingfors universitet. Dessutom har han totalt åtta års erfarenhet av postdoktorala studier i USA från toppgrupper i Seattle och Boston.

Synsinnet fungerar med en förvånande noggrannhet med tanke på att det kan anpassa sig till mycket stora variationer i det omgivande ljusets styrka. Denna prestationsförmåga är på många sätt överlägsen jämfört t.o.m. med kameror som används i liknande förhållanden. Med hjälp av teknologi av högsta kaliber undersöker Ala-Laurilas forskargrupp de mekanismer som definierar de absoluta gränserna för synens känslighet. För att mäta näthinnans prestationsförmåga använder gruppen så gott som unika forskningsmetoder och utrustning. I sin forskning kan Ala-Laurila helgjutet kombinera elektrofysiologi, matematisk modellering, beteendeexperiment och psykofysik. Forskningen är unik eftersom forskarna undersöker synsinnet från cellnivån fram till hela synsystemet.

Människans näthinna är som en lönndörr till de mekanismer som i hjärnan bearbetar neuronal information. Ala-Laurilas forskningsrön kan bidra till att förstå de absoluta gränserna för signalbehandlingens prestationsförmåga i små neurala kretsar. Resultaten kan utnyttjas bl.a. i planeringen av allt bättre utrustning för mörkerseende. Resultaten kan dessutom bättre förklara orsakerna bakom vissa näthinnesjukdomar samt utnyttjas i forskning kring signalbehandling i andra sensoriska system.

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

 

Erkänsla för gedigna insatser som forskare

Akademiprisen beviljas nu för tolfte gången. Prisen kan beviljas till akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information:

• överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 0295 335 003, fornamn.efternamn(at)aka.fi
• Irmeli Mustalahti, institutionen för historia och geografi, Östra Finlands universitet, tfn 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi
• Petri Ala-Laurila, biovetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet, tfn 0294 159 863, petri.ala-laurila(at)helsinki.fi

Foton och videor

• Fotografier på vinnarna finns på Akademins webbplats på www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank > Gå till bildgalleriet (bilderna hittas på vinnarnas namn).
• Videoklipp textning på finska/engelska) på vinnarna kan ses fr.o.m. den 27 november kl. 20.00 på Akademins YouTube-kanal och på adressen www.aka.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Videot-ja-radiojutut/Akatemiapalkinnon-saajien-esittelyvideot.


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 0295 335 068
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »