FI EN

Fysisk aktivitet har ett samband med inlärningsresultat

5.02.14

I flera studier har man funnit samband mellan fysisk aktivitet och inlärningsresultat. Fysisk aktivitet ser ut att ha en positiv inverkan på intellektuell verksamhet, t.ex. minnet, uppmärksamheten samt förmågan att hantera data och lösa problem. Dessa samband har dock tills vidare utretts med förhållandevis små forskningsmaterial, och det finns inte tillräcklig kunskap om de egentliga förmedlingsmekanismerna.

Active, Fit and Smart, ett projekt inom Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS), fördjupar sig i sambanden mellan de kognitiva förutsättningarna för fysisk aktivitet, kondition och lärande samt mekanismerna bakom sambanden.

”Vi vet att hjärnan är särskilt formbar i utvecklingsskedet i barndomen och ungdomen. Vårt mål är att ta reda på vilket samband fysisk aktivitet och kondition har med framgång i skolan, kognitiv funktion samt hjärnans strukturer och funktionella egenskaper i barndomen och ungdomen samt senare i vuxen ålder”, berättar chefen för forskningskonsortiet Tuija Tammelin på forskningscentralen LIKES.

Det mångvetenskapliga forskningsprojektet omfattar tre delprojekt och synsätt. I forskningens rörelseepidemiologiska del utreds hur ändringar i fysisk aktivitet och kondition har samband med kognitiv funktion och akademisk prestation under olika skeden i livet. I forskningen drar man nytta av material från omfattande befolkningsbaserade kohortundersökningar.

Ur neurovetenskapernas perspektiv undersöker man vilket samband en fysiskt aktiv eller å andra sidan passiv livsstil har med de hjärnans strukturer och funktionella egenskaper som är betydelsefulla för lärande och kognitiv funktion. I den neurobiologiska delen utreder man med hjälp av djurmodeller hur nedärvd fysisk kondition och träning under uppväxttiden inverkar på kognitionen och vilka mekanismerna bakom dessa verkningar är.

I forskningskonsortiet deltar forskningscentralen LIKES, institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet och institutionen för motionsbiologi vid Jyväskylä universitet. Studien producerar betydelsefulla nya grundläggande data om lärandets kognitiva förutsättningar och dess resultat kan anpassas till frågor om lärande och undervisning, hälsovård samt främjande av motion.

Syftet med Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS) är att producera ny information om och förståelse av vilka krav samhällsförändringarna ställer på lärande, kunnande och undervisning. Ett annat syfte är att utveckla inlärningsanalytik och bedömning av lärande samt generera möjligheter att utveckla framtidens pedagogiska miljöer. Inom forskningsprogrammet finansieras totalt 19 grupper i 11 forskningsprojekt med 10 miljoner euro. Forskningsprogrammet, som inleddes i början av det här året, pågår till utgången av 2017.

Mer information:

• forskningsdirektör Tuija Tammelin (konsortieledare) , forskningscentralen LIKES, Jyväskylä, tuija.tammelin(at)likes.fi, tfn 020 762 9503

• forskningsdirektör Tiina Parviainen, institutionen för psykologi, Centre for Interdisciplinary Brain Research, Jyväskylä universitet, tiina.m.parviainen(at)jyu.fi, tfn 040 805 3533

• professor Heikki Kainulainen, institutionen för motionsbiologi, Jyväskylä universitet, heikki.kainulainen(at)jyu.fi, tfn 050 330 2901

• forskningsprogrammet TULOS: programchef Risto Vilkko, Finlands Akademi, tfn 0295 335 136, fornamn.efternamn(at)aka.fi

• www.aka.fi/tulos > På svenska


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »