FI EN

Finlands Akademis septemberutlysning lockade lika många ansökningar som i fjol

(26.9.2014)

Höstens stora utdelning av forskningsbidrag, Finlands Akademis septemberutlysning 2014, stängde i onsdags. I år inkom totalt 3 482 ansökningar om finansiering. Det var ungefär lika många som året innan, då septemberutlysningen lockade 3 514 ansökningar.

Som vanligt inlämnades flest ansökningar till bidragsformen akademiprojekt, totalt 1 359 ansökningar (2013: 1 348). Totalt 139 forskare (2013: 149) sökte finansiering för anställning som akademiprofessor. Finansiering för anställning som akademiforskare söktes av 591 personer (2013: 568) och finansiering för anställning som forskardoktor av 1 072 personer (2013: 1 013).

Av Akademins fyra forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1 275 (2013: 1 273). Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 991 ansökningar (2013: 1 012), forskningsrådet för biovetenskap och miljö 579 ansökningar (2013: 586) och forskningsrådet för hälsa 535 ansökningar (2013: 544). Mer statistik om antalet ansökningar till de olika bidragsformerna finns i en särskild tabell (länk nedan).

Finansieringsbesluten fattas i april–juni 2015. Tidtabellerna för besluten kommer att läggas ut på vår webbplats senare i år.

På eventuella frågor om septemberutlysningen svarar de kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »