FI EN

Finlands Akademi valde sju nya akademiprofessorer för åren 2015–2019

10.6.2014

Finlands Akademis styrelse har utnämnt sju nya akademiprofessorer för femårsperioden 2015–2019. De nya akademiprofessorerna är professorerna Paavo Alku (Aalto-universitetet), Elina Ikonen (Helsingfors universitet), Johanna Ivaska (Åbo universitet), Jukka Jernvall (Helsingfors universitet), Katri Räikkönen-Talvitie (Helsingfors universitet) och Timo Vesala (Helsingfors universitet). Johanna Niemi (Åbo universitet) valdes till Minna Canth-akademiprofessor. Anställningen som Minna Canth-akademiprofessor är avsedd för forskning inom jämställdhet och genusvetenskap. 

De nya akademiprofessorerna bedriver forskning inom evolutionär utvecklingsbiologi, signalbehandling, cell- och molekylärbiologi, psykologi, juridik samt meteorologi och atmosfärforskning.

Enligt de internationella bedömarna är det klart att de utvalda akademiprofessorerna är bland de mest framstående forskarna inom sina respektive vetenskapsgrenar både i Finland och internationellt sett. Den här gången var över hälften av de nya akademiprofessorerna kvinnor. Andelen kvinnor ökade jämfört med föregående omgång. 

Finansieringen för anställning som akademiprofessor är avsedd för forskare i internationell toppklass för att de ska kunna bedriva vetenskaplig forskning på heltid. Akademiprofessorer förväntas bidra till att kraftigt utveckla sitt eget vetenskapsområde och bygga upp en kreativ forskningsmiljö. Finlands Akademi finansierar för närvarande 44 femåriga akademiprofessurer inom olika discipliner. Det finns också två särskilda professurer, som utlyses vart femte år: en Minna Canth-akademiprofessur och en Martti Ahtisaari-akademiprofessur.

Akademiprofessorerna för åren 2015–2019

Professor Paavo Alku (Aalto-universitetet) är en av världens främsta forskare inom sitt eget område. Alku leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som siktar till att utveckla nya metoder för statistisk röstsyntes. Alkus fokus ligger särskilt på kärnan i statistisk syntes, en vocoder, för att utnyttja sådana signalbehandlingsmetoder som bättre kan efterbilda fysiologin bakom människans röst. Forskningens resultat kommer att ha stor betydelse inom IKT-sektorn, i synnerhet vid förbättrandet av användargränssnitt för röstsyntetisering.

Akademiprofessor Elina Ikonen (Helsingfors universitet) har gjort ett flertal viktiga genombrott inom kolesterolforskning. Ikonen ska med sitt forskningsprojekt undersöka hur kolesterolet beter sig i cellmembraner både under normala förhållanden och i anslutning till kolesterolrelaterade sjukdomar. Målet är att undersöka dels de mekanismer som styr kolesteroldelningen inuti celler, i cellmembraner, dels hur cellerna reagerar på för stora kolesterolmängder. Ikonen är anställd som akademiprofessor och beviljas nu alltså fortsatt finansiering.

Professor Johanna Ivaska (Åbo universitet) undersöker cellförändringar i anslutning till metastaser. Integriner är bland de viktigaste av kroppens vidhäftande proteiner som reglerar celldelning och cellrörelse i vävnader. Förändringarna i hur integriner förbinder celler till andra celler är en central faktor i uppkomsten av metastaser. Målet med Ivaskas forskning är att ta fram grundläggande kunskap om integriners funktion i cancerceller och producera en vägvisare över integrinreceptorers aktivitet och signalkedjor.

Akademiprofessor Jukka Jernvall (Helsingfors universitet) är internationellt känd som en banbrytare inom tvärvetenskaplig evolutionär utvecklingsbiologi. Med däggdjurens tänder som modell har han utrett de utvecklings- och evolutionsbiologiska principerna bakom individens tredimensionella fenotyp. För närvarande koncentreras Jernvalls forskning på att sekvensera saimensvikarens genom. Det finns mycket variation i sälarnas tänder, vilket gör saimenvikaren ett lämpligt objekt för att undersöka principerna bakom tandformernas reglering. Jernvall är anställd som akademiprofessor och beviljas nu alltså fortsatt finansiering.

Professor Johanna Niemi (Åbo universitet) utnämns till Minna Canth-akademiprofessor. I sin forskning för Niemi samman metodologiska frågor inom juridik och frågor kring samspelet mellan arbete och familj, kriminalpolitik och brottsutredning. Niemi undersöker dels hur förändringarna i könsuppfattning syns i rättssammanhang och rättsforskning, dels hur könet syns inom brottsundersökningar, ett traditionellt mansdominerat område.

Professor Katri Räikkönen-Talvitie (Helsingfors universitet) undersöker hur den embryonala uppväxtmiljön påverkar fostrets utveckling senare i livet. Enligt programmeringshypotesen kan en ogynnsam embryonal uppväxtmiljö permanent förändra fostrets fysiologiska regleringsmekanismer så att dess psykiska och fysiska utveckling senare i livet äventyras. Under lupp är sådana ogynnsamma embryonala händelser och mekanismer som kan inverka på denna utveckling. Särskild fokus ligger på graviditetsstörningar och exponering för stresshormonet kortisol.

Professor Timo Vesala (Helsingfors universitet) undersöker återkopplingen mellan biosfären och atmosfären, särskilt i fråga om kolets och vattnets kretslopp. Förståelsen av biosfärens funktion och återkopplingar har visat sig vara en mycket viktig faktor också när man försöker förstå klimatförändringens inverkan. I sitt forskningsprojekt ska Vesala koncentrera sig på tre huvudteman: vattnets kretslopp i träd, gascykeln i sjöar och metanutsläpp från myrar.

Mer information:

  • överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • enheten för biovetenskap och miljöforskning: direktör Laura Raaska, tfn 0295 335 094, och vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 0295 335 106, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning: direktör Liisa Savunen, tfn 0295 335 122, och ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, tfn 0295 335 052, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning: direktör Susan Linko, tfn 0295 335 066, och ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 0295 335 115, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • enheten för hälsoforskning: direktör Jarmo Wahlfors, tfn 0295 335 126, och vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, tfn 0295 335 135, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »