FI EN

Akademins septemberutlysning 2014 nu på webben

(21.7.2014)

Kungörelsen om Finlands Akademis septemberutlysning 2014 har nu lagts ut på webben. Den finska versionen publicerades redan tidigare. Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. måndag den 1 september. Ansökningstiden går ut onsdag den 24 september kl. 16.15. Observera att internationella utlysningar kan ha avvikande ansökningstider. Kom ihåg att kontrollera den sista ansökningsdagen i utlysningstexten.

Enligt den respons som vi fått av internationella bedömare har vi förnyat anvisningarna om forskningsplanen, som är den viktigaste bilagan till ansökan. Dessutom vill vi att de sökande fäster allt mer uppmärksamhet vid betydelsen av att projektbeskrivningen är lättfattlig och klart strukturerad.

I samband med septemberutlysningen 2014 introducerar vi också vissa nyheter. Vi rekommenderar att forskare publicerar med open access och att de gör forskningsmaterial tillgängliga. Finansieringen för forskningsprojekt kan nu också användas för att täcka kostnader för open access-publicering. Beräkningssättet för mobilitetsersättningen ändras också. Dessutom förlängs finansieringsperioden för kliniska forskare från tre till fyra år. Läs mer om vad som är nytt i meddelandet Nytt i septemberutlysningen 2014.

I september 2014 kan man söka följande finansiering:

För forskningsprojekt

 • Akademiprojekt, alla forskningsområden
 • Akademiprojekt med särskild inriktning
  • Utvecklingsforskning
  • Utlysningar med utländska finansiärer
   • Samprojekt inom forskningsprogrammet TULOS: inlärningsforskning (Finlands Akademi, NSF:s PIRE och Tekes)
   • Samprojekt: åldrande och tillgängliga informationssystem (Finlands Akademi, Tekes och JST, Japan)
   • Samprojekt inom ERA-NET RUS Plus 

Inom Akademins forskningsprogram

 • Individualiserad hälsa – från gener till samhället, preliminär ansökan
 • Mineraltillgångar och materialersättning, preliminär ansökan

För forskare

 • Anställning som akademiprofessor
 • Anställning som akademiforskare
 • Anställning som forskardoktor
 • Klinisk forskare
 • Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »