FI EN

21 miljoner euro i finansiering till kultur- och samhällsvetenskaplig forskning

(6.6.2014)

Finlands Akademi har beslutat att finansiera forskning inom området kultur och samhälle med ca 20,7 miljoner euro. Finansieringen, som utlystes i Akademins septemberutlysning 2013, beviljas inom bidragsformen akademiprojekt. Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog totalt 375 ansökningar och beslutade att finansiera 34 projekt. Beviljandegraden var omkring 11 procent. Bland finansieringsmottagarna finns sex konsortier där forskning bedrivs av forskare vid olika organisationer men med en gemensam forskningsplan. I de akademiprojekt som finansieras av forskningsrådet för kultur och samhälle arbetar främst forskare med doktorsgrad. 

Exempel på finansierade projekt:

I Markku Jahnukainens (Helsingfors universitet) och Joel Kiviraumas (Åbo universitet) konsortieprojekt undersöks utbildningsövergångar hos unga med invandrarbakgrund. Forskarna vill skapa en helhetsbild över invandrarungas utbildningsvägar, erfarenheter, beslutsprocesser, hinder och stöd i jämförelse med den övriga befolkningen. Projektet är en longitudinell studie som utnyttjar grupp- och temaintervjuer samt enkäter. Konsortiet består av forskare inom utbildningssociologi, pedagogik och specialpedagogik vid Helsingfors universitet och Åbo universitet.

Taina Syrjämaa (Åbo universitet) undersöker djurs aktivitet i samhället. Förhållandet mellan människor och djur utgör en ekonomiskt, ekologiskt och etiskt intressant fråga. Trots det har man inom den humanistiska forskningen nästan glömt djurens roll. Syrjämaa ska i sin forskning beakta djurens förmåga att vara en omvandlande kraft i samhället. Forskningsprojektet koncentreras främst på empiriska fallstudier i Finland. Under lupp är förändringar i förhållandet mellan människor och djur, med fokus på tama, halvtama och vilda djur (t.ex. katt, hund, ren, sångsvan, saimenvikare och varg). Tidsmässigt kommer projektet att täcka samhällets utveckling under den industriella och den postindustriella tiden. Forskarna i projektet representerar historieforskning, etnologi och framtidsforskning. De samarbetar med en internationell forskargrupp inom djurekologi, antropologi, miljöhistoria, idéhistoria och framtidsforskning.

Simo Vehmas (Helsingfors universitet) undersöker flerhandikappade människors liv och erfarenheter ur ett perspektiv som omfattar välbefinnande och ett gott liv. Målet med projektet är att utveckla datainsamlingsmetoder för etnografi i anslutning till funktionshinder samt att beskriva flerhandikappade människors liv i hemmet och institutioner. Ett ytterligare mål är att undersöka bl.a. familjemedlemmars och vårdpersonalens uppfattningar om flerhandikappade människors välbefinnande och liv samt att aktivt delta i debatter om flerhandikappade människors moraliska och politiska ställning.

Mer information:

  • lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Kustaa Multamäki, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 078
  • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 075
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 036

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »