FI EN

Tio nya akademiforskare inom hälsoforskning

15.5.2013

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har beviljat finansiering för tio nya akademiforskare på basis av de ansökningar som lämnades in i samband med septemberutlysningen 2012. Totalt inkom 88 ansökningar om finansiering för anställning som akademiforskare. Det här innebär en beviljandegrad på 11,4 procent. På grund av en ökning av antalet ansökningar och en minskning av anslag var konkurrensen om finansiering särskilt hård denna omgång.

Forskningsrådet fattade sina beslut utifrån de internationella panelernas bedömningar och utlåtanden. Enligt panelerna höll ansökningarna allmänt en hög standard. De bästa ansökningarna ansågs vara internationellt konkurrenskraftiga.

Exempel på nya akademiforskare:

Carmen Escobedo-Lucea (Helsingfors universitet) ämnar ta fram ett konstgjort surrogat för hud av människoceller genom att utnyttja cellagerteknik. Hudskador repareras ofta med olika surrogat. Men om skadorna är mycket omfattande och djupa står plastikkirurger inför stora problem – allvarliga hudskador kräver permanenta och funktionella substitutämnen som tillverkas av människans egna celler. Det hudsurrogat som ska utvecklas inom projektet kan eventuellt också användas för att vårda akuta skador. Målet är att tillverka sådana transplantat som bildar blodkärl och stöder överhudens skiktbildning.

Satu Palva (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt som utnyttjar magnetoencefalografi och elektroencefalografi (MEG och EEG) för att undersöka huruvida interaktioner mellan olika delar av hjärnan kan fungera som nervmekanismer på systemnivå för uppmärksamhet, medvetenhet och arbetsminne samt binda decentraliserade processer till enhetliga kognitiva handlingar. Målet är också att undersöka om variationer i dessa interaktioners omfattning och förekomst kan leda till individuella och tillfälliga variationer i prestationsförmåga.

Jeroen Pouwels (Åbo universitet) har tidigare visat att Sharpin är ett protein som förknippas med cancer och psoriasis och en viktig faktor i hämmandet av integriners aktivitet. Nu ska Pouwels bygga vidare på sin tidigare forskning och noggrannare undersöka mekanismen bakom denna hämmande effekt. Dessutom ska han utreda hur Sharpinet styr leukocyter till inflammerade områden. Projektet kommer att förbättra kunskapen om Sharpinet och integriner samt främja utvecklingen av nya läkemedel mot cancer och psoriasis.    

Mer information:

  • akademiforskare
  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 029 533 5104, fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »