FI EN

Tekes och Finlands Akademi: konceptet med strategiska center är utvecklingsbart

12.02.13

Modellen gällande strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation är inte färdig, men den är värd att utvecklas, sägs det i en färsk rapport.

Det behövs djärva försök och modiga val för att utveckla Finlands innovationssystem och stärka företagens konkurrenskraft. Beslutet år 2007 att införa strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation var just ett sådant beslut. De finländska företagen har varit mycket nöjda med denna modell, som erbjuder dem forskningsrön och -kunskap som de kan utnyttja i sin affärsverksamhet.

”Utvärderingen nämner en särskild framgångshistoria för de strategiska centren: att skogsklustret utvecklats till ett kluster för bioekonomi. Det strategiska centret har för sin del försnabbat utvecklingen och omdefinieringen inom hela branschen. Det har haft stor inverkan, och effekterna kommer att märkas först efter en lång tid”, konstaterar Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Finansiärerna också redo att ändra sina rutiner

”Det är bra att de strategiska centren nu har utvärderats. Nu kan vi granska de utvecklingsobjekt som ska utgöra utgångspunkten för den fortsatta utvecklingen av konceptet. Vi är även redo att ändra på våra egna handlingssätt så att konceptet med strategiska center ytterligare förbättras”, fortsätter generaldirektör Soini.

Enligt Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila visar utvärderingen att det finns ett behov av att kontinuerligt utveckla samarbetet mellan forskningsvärlden och näringslivet. ”Vi måste fortsätta att förbättra denna modell, men vi ska inte glömma att främjandet och finansieringen av forskning, utveckling och innovation är en stor helhet med åtskilliga finansieringsinstrument. De strategiska centren är bara en av de medel vi har till vårt förfogande.”

Tekes har finansierat forskningsprogram inom strategiska center med sammanlagt 372,5 miljoner euro under åren 2008–2012. Tekes står för ungefär hälften av all finansiering för strategiska center. Omkring 40 procent av finansieringen kommer från privata sektorn och ungefär 10 procent från övriga offentliga medel. År 2012 var Tekes finansiering för strategiska center 116 miljoner euro, vilket var omkring en femtedel av Tekes bevillningsfullmakt.

Finlands Akademis finansiering för forskningsprojekt med anknytning till strategiska center uppgick till ca 52 miljoner euro år 2012. Av denna summa gick ca 23 miljoner euro till projekt med direkt anknytning till strategiska center. Dessutom öppnade Akademin en riktad satsning för forskning inom strategiska center, som resulterade i sammanlagt åtta miljoner euro för forskningsprojekt med anknytning till strategiska center. Utlysningens teman hade beretts tillsammans med de strategiska centren.

Mer information:

• generaldirektör Pekka Soini, Tekes, tfn 029 50 55700, pekka.soini(at)tekes.fi
• direktör Jussi Kivikoski, Tekes, tfn 029 50 55828, jussi.kivikoski(at)tekes.fi (12.2 och 14−15.2)
• överdirektör för forskning Marja Makarow, Finlands Akademi, tfn 029 533 5002, marja.makarow(at)aka.fi

• kommunikationschef Pia Mörk, Tekes, tfn 050 557 7713, pia.mork(at)tekes.fi
• informationschef Riitta Tirronen, tfn 029 533 5118, riitta.tirronen(at)aka.fi

Den internationella utvärderingsrapporten kan läsas (på engelska) på arbets- och näringsministeriets webbplats på www.tem.fi/publikationer.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »