FI EN

Sven Bossuyt och Kari Kalliokoski fick årets Akademipris

(24.10.2013)

Finlands Akademi utdelade 2013 års Akademipris den 24 oktober 2013 till två meriterade forskare. Akademipriset för vetenskapligt kurage gick till akademiforskare Sven Bossuyt från Aalto-universitet och Akademipriset för samhälleligt genomslag till akademiforskare Kari Kalliokoski från Åbo universitet.

Akademipriset för vetenskapligt kurage: Sven Bossuyt

Akademiforskare Sven Bossuyt har visat anmärkningsvärt vetenskapligt mod genom att fördomsfritt byta forskningsområde från fysik till materialvetenskap och vidare till matematik och experimentell mekanik. En starkt mångvetenskaplig bakgrund har gett Bossuyt en förmåga att ta djärva vetenskapliga steg som kan bidra till att avsevärt utveckla både teori och praktik. Han har aktivt samarbetat med utländska forskargrupper och har därmed etablerat ett omfattande internationellt samarbetsnätverk vid några av världens mest ansedda universitet. Sven Bossuyt är inte bara en framstående forskare; han är också en fängslande talare, föreläsare och lärare.

Bossuyt har byggt upp en internationellt erkänd forskargrupp vid Aalto-universitetet. Just nu ligger hans fokus på metalliskt glas och s.k. digital bildkorrelation (digital image correlation, DIC). Metalliskt glas är metall som har smälts och som behåller atomstrukturen av en vätska då den hårdnar. Glas kan tillverkas ur många flytande metaller genom att använda små droppar, tunna hinnor eller band som kan kylas ned i en bråkdel av en sekund. Då legeringen är flytande blandas atomerna till en tät, slumpartad struktur. Efter nedkylningen räcker det en stund innan atomerna omorganiseras till reguljära kristaller. Om vätskan kyls ned tillräckligt snabbt behåller den sin okristalliserade struktur trots att den är i fast form – det har bildats glas. Metalliskt glas har ett flertal lysande attribut, såsom stor flexibilitet och styrka samt många intressanta magnetiska egenskaper.

Bossuyt utnyttjar digital bildkorrelation för att utreda vad som händer då detta extremt hållbara material förändras. Resultaten har visat att det finns dramatiska skillnader i lokala och genomsnittliga missbildningar då materialet närmar sig sin maximala styrka. I material med mycket stor draghållfasthet – såsom metalliskt glas – sker alla plastiska förändringar främst då materialet närmar sig sin maximala styrka och vanligen mycket lokalt. Bossuyt har utvecklat ett särskilt datorprogram för att få utförliga data om hur den missbildning som sker i olika delar av testobjektet under olika tider inverkar på helhetsförändringen. Det som är revolutionerande med porgrammet är att det till skillnad från nuvarande metoder ger data över hela den synliga delen av objektet. Bossuyts program kommer att vara till stor nytta inom maskin- och metallindustrin men även för andra forskare.

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Akademipriset för samhälleligt genomslag: Kari Kalliokoski

Akademiforskare Kari Kalliokoski bedriver forskning om motionens betydelse för hälsan. Det är ett ämne som väcker stort intresse hos den breda publiken och som lätt kan ge upphov till praktiska tillämpningar. Dessutom har motionsforskning stor samhällelig signifikans. Resultaten av Kalliokoskis forskning erbjuder tillförlitlig kunskap som stöd för beslutsfattare så att de t.ex. kan utarbeta säkra motionsrekommendationer. Kalliokoski har en klar populärvetenskaplig approach, berättar lättfattligt om sin forskning och organiserar jippon för att öka kunskapen om sambandet mellan motion och hälsa. Han ordnade t.ex. en kampanj för att få gratis gymutrustning till flygfält så att passagerare kan motionera medan de väntar på sitt flyg.

Kalliokoski arbetar vid spetsforskningsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar vid Åbo universitet. Han forskar kring motion, motionsfysiologi och motionens effekter på ämnesomsättningen och blodcirkulationen i olika vävnader. För tillfället utreder han huruvida högintensiv intervallträning (high-intensity interval training, HIIT) kan utnyttjas i behandlingen av cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar. Tidsbrist är en av de viktigaste orsakerna till att vi inte motionerar tillräckligt. Studier har visat att högintensiv intervallträning, som inte kräver mycket tid, kan ge samma hälsoeffekter som den traditionella, tidskrävande aerobiska träningen. Den högintensiva intervallträningen tycks särskilt öka förbrukningen av glukos och därmed minska risken för typ 2-diabetes och sänka kolesterolvärdet.

Det finns dock många obesvarade frågor om den högintensiva träningen, t.ex. om även patienter klarar av den här träningsformen och om den är trygg. Kalliokoskis forskningsprojekt har som mål att utreda detta genom att studera friska medelålders män, typ 2-diabetiker och hjärtpatienter. Om projektet lyckas kommer resultaten att vara användbara för att utveckla rekommendationerna om motion och de kan erbjuda nya möjligheter att förebygga och vårda sjukdomar.

Akademipriset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Akademiprisen ges som erkänsla för gedigna insatser som forskare

Akademiprisen beviljades nu för elfte gången. Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Under åren har prisen gått till både män och kvinnor. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information

  • överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 0295 335 003, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Sven Bossuyt, Institutionen för produktutveckling och produktion, Högskolan för ingenjörsvetenskaper vid Aalto-universitetet, tfn 050 4319055, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
  • Kari Kalliokoski, PET-center, Åbo universitet, tfn 02 313 2782, fornamn.efternamn(at)tyks.fi

Foton och videoklipp

 

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 0295 335 068
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »