FI

Steget närmare en individuell behandlingsprognos för cancerpatienter

(16.01.13)

Läkemedelsbehandling vid cancer har varierande effekt. Även om ett läkemedel skulle fungera för en del patienter är det inte sagt att det gör det för alla med samma cancertyp. Det är därför mycket svårt att förutspå prognosen att bli frisk. Forskare i Finlands Akademis spetsforskningsenhet för beräkningsmässig slutledning har deltagit i ett projekt där man med hjälp av genombaserade mätningar har lyckats förutspå hur olika läkemedel påverkar specifika cancercellinjer. Resultaten kan ha stor betydelse: om man kan förutspå ett läkemedels inverkan på cellinjer blir det lättare att ge patienter en individuell behandlingsprognos.

Enligt professor Samuel Kaski, som leder forskargruppen, är dessa resultat ännu inte klara för att anlitas i kliniska studier, men meningen är att utnyttja metoderna för att lösa problem med anknytning till klinisk behandling av cancer. Det nästa steget, dvs. att kunna ge patienter en individuell prognos, kommer dock att bli mycket svårare.

Forskarnas modell, som grundar sig på bayesiansk metodik, utnyttjar mutationer av cancerceller som hittas med nästa generations genomsekvensering. I höstas deltog Kaskis forskargrupp i en tävling ordnad av det amerikanska cancerinstitutet NCI och organisationen DREAM. Den tvärvetenskapliga gruppen bestod av forskare vid Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT och Finlands molekylmedicinska institut FIMM. Forskarna har redan tidigare samarbetat inom individualiserad medicin. Tävlingen lockade totalt 47 deltagare och den finländska gruppen vann första pris.

NCI gav forskarna tillgång till en stor samling av data om genaktivitet, epigenetiska förändringar och genetiska profiler. Gruppen kombinerade datakällor och lade till bakgrundsfakta av kända cancergener och reaktionsvägar. De metoder som gruppen använde i tävlingen lämpar sig för allmänt bruk och de kan tillämpas på många olika områden i den moderna, datarika världen.

I Finlands Akademis spetsforskningsenhet för beräkningsmässig slutledning ingår forskare från Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Enheten kombinerar beräkningsvetenskapliga infallsvinklar och utnyttjar maskininlärning, beräkningsvetenskaplig logik, statistisk fysik och beräkningsvetenskaplig statistik.

Mer information:

  • professor Samuel Kaski, Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet, tfn 050 305 8694, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
  • www.aka.fi/sv > Program & samverkan > Spetsforskningsenheter 

Finlands Akademi, kommunikationen
Aki Antinkaapo
tfn 029 533 5028
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »